2011.gada 18. un 19.aprīlī viesnīcas "Radi un Draugi" konferenču zālē notiek starptautisks divu dienu seminārs restauratoriem, kas notiek Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta finansētā projekta "Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums" ietvaros.

 

Papildinformācija