Apsveicam Monētu dienu dalībniekus - balvu ieguvējus!

Pavisam krustvārdu mīklu bibliotēkās risinājuši 494 dalībnieki. Par pareizām tika atzītas 46 iesūtītās atbildes. No tām tika izlozēti 5 veiksminieki – viņiem dota iespēja vienu no monētām izvēlēties sev kā balvu.

 

Balvu par krustvārdu mīklas risināšanu saņems:

Lita Eglīte (Aizkraukle),

Irma Grīnberga (Kuldīga),

Roberts Kalniņš (Ape),

Rita Ose (Renda),

Aina Salma (Padure).

 

Izloze notika Latvijas Bankas apmeklētāju centrā "Naudas pasaule" bankas un projekta "Trešais tēva dēls" pārstāvju klātbūtnē (skatīt fotogaleriju). Ar uzvarētājiem sazināsimies pa e-pastu vai ar bibliotēkas starpniecību.

 

Kā ziņots iepriekš, trīs aktīvākās Monētu dienu dalībnieces – bibliotēkas, tiek noteiktas, summējot katras bibliotēkas balsotāju skaitu un krustvārdu mīklas risinātāju skaitu.

 

Par "Monētu dienu bibliotēkā" laureātēm atzītas:

starp lielajām pilsētām - Ventspils bibliotēka ar tās filiālēm (99 punkti);

starp mazpilsētu bibliotēkām – Durbes pilsētas bibliotēka (125 punkti);

starp pagastu bibliotēkām – Kastīres bibliotēka (127 punkti).

 

Šīs trīs bibliotēkas aicinātas piedalīties balvas "Latvijas gada monēta 2010" pasniegšanas ceremonijā Latvijas Bankā 11. aprīlī un saņemt bankas dāvātos monētu katalogus "World Coins (1901-2000)".

 

Monētu dienas noslēdzas. Paldies ikvienai bibliotēkai un katram bibliotekāram, kas palīdzēja Monētu dienām kļūt par notikumu jūsu bibliotēkā, tādējādi dodot iespēju bibliotēku apmeklētājiem iepazīt unikālo Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētu kolekciju!

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante
3td komunikācijas vadītāja