2011. gada 12. aprīlī, plkst 18:30 Mazajā Ģildē (Rīgā, Amatu ielā 3/5) rakstniece Herta Millere lasīs fragmentus no sava romāna "Elpas šūpoles" un piedalīsies sarunā ar Sandru Kalnieti par deportāciju pieredzi un vēstures skaidrošanu postsociālistiskajās valstīs pēc 1989. gada.

 

Pasākums tiks sinhroni tulkots latviešu valodā.

 

Tulkošanai paredzēto austiņu skaits ir ierobežots!


Pēc pasākuma aicinām uz glāzi vīna turpat Mazajā Ģildē!

 

1953. gadā vācu ģimenē Rumānijā dzimušās, 1987. gadā no Securitate uz Vāciju aizbēgušās Hertas Milleres prozu un dzeju caurvij Rumānijā Čaušesku diktatūras perdiodā piedzīvotais.


Romānā "Elpas šūpoles" rakstniece izmanto jauna vīrieša stāstu par deportāciju uz Krievijas darba nometni, lai stāstītu par vācu tautas likteni Rumānijā, kas pēc 1945. gada nonāca darba nometnēs Padomju Savienībā. Gadu desmitiem Rumānijā par šo tēmu bija aizliegts runāt. Ierosmi savam romānam Herta Millere guva sarunās ar deportētajiem no viņas dzimtā ciema, ar pašas māti un jo īpaši ar dzejnieku Oskaru Pastioru, kam septiņpadsmit gadu vecumā tika piespriests piecu gadu ieslodzījums Padomju Savienības darba nometnē.

 

2009. gadā Herta Millere par literāro ieguldījumu diktatūru un tautu piespiedu pārvietošanu vēstures skaidrošanā tika apbalvota ar Nobela prēmiju literatūrā.

 

2011. gada martā apgāds "Zvaigzne ABC" laida klājā Hertas Milleres romāna "Atemschaukel" (Elpas šūpoles) tulkojumu latviešu valodā. Romānu no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice.

 

Papildus informācija par pasākumu un Hertas Milleres daiļradi
Gētes institūta Rīgā tīmekļa vietnē: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/ver/de7329129v.htm