2011. gada 7. aprīlī, plkst. 17.00, LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā (Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 2. stāvā, 203. telpā) notiks LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesores Ineses Vorončukas jubilejas izstādes atklāšana.

 

Profesore I.Vorončuka 1973. gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitātes (LVU) Ekonomikas fakultāti, 1975. gadā beigusi studijas Ekonomikas fakultātes aspirantūrā. Jau mācoties aspirantūrā, I. Vorončuka uzsākusi darbu Ekonomikas fakultātē kā asistente, tad turpinājusi kā pasniedzēja, no 1982. gada bijusi docente, no 1999. gada - asociētā profesore un no 2003. gada - LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesore. Kopš 1996. gada profesore I. Vorončuka ir arī LU Ekonomikas un vadības fakultātes metodiskās grupas "Personāla vadība" vadītāja, no 2003. gada - LU Ekonomikas un vadības fakultātes Publiskās pārvaldes katedras vadītāja.

 

Savu darba pieredzi profesore Inese Vorončuka krājusi gan Latvijā, gan stažēšanās laikā Amerikā - Dienvidrietumu Teksasas štata universitātē (Sanmarkosā), Vācijā - Dortmundes Tehniskajā augstskolā un arī citur ārzemēs.


Viņa publicējusi vairāk kā 40 zinātniskus rakstus, 16 mācību līdzekļus, kuros sniedz teorētiskas zināšanas personāla vadības procesa plānošanā, organizēšanā un lēmumu pieņemšanā konfliktu situācijās, aktīvi piedalījusies vairāk nekā 70 starptautiskās un republikāniskās konferencēs.

 

Izstādē aplūkojamas profesores nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra, raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, konferenču tēzes un nodaļas monogrāfijās. Izmantoti informācijas resursi no LU Bibliotēkas un profesores personīgās bibliotēkas.

 

Izstāde aplūkojama no 7. aprīļa līdz 30. aprīlim LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā, Aspazijas bulv. 5, 2. stāvā, 203. telpā.