2011. gada 31. martā plkst. 13:00 Daugavpils Universitātes (DU) Bibliotēkas lasītavā (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 116. kab.) notiks DU pētnieces Ilonas Ļahas monogrāfijas "Latviešu literatūra Zviedrijā" un docentes Rudītes Rinkevičas monogrāfijas "Bērnības semiotika 20. gs. 20.-30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā" atvēršanas svētkus.


Monogrāfijā "Latviešu literatūra Zviedrijā" tika apkopota un sistematizēta informācija par latviešu literatūras recepciju Zviedrijā. Pētījumā iezīmēti latviešu rakstnieku uztveres posmi zviedru kultūrtelpā. Īpaša uzmanība tika pievērsta Zviedrijā atpazīstamākajiem latviešu rakstniekiem, Raiņa lugas "Jāzeps un viņa brāļi" iestudējumam, tulkotājam Jurim Kronbergam, kā arī latvieša un Latvijas tēla attēlojumam zviedru daiļliteratūrā. Grāmatā izmantots plašs kritiku un recenziju klāsts un pievienots bagātīgs ilustratīvais materiāls.


Pētījums "Bērnības semiotika 20. gs. 20.-30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā" iepazīstina ar bērnības tēlojumiem literatūrā kā nozīmīgu prozas segmentu, ko nosaka autoru savdabīgais pasaules redzējums un biogrāfiskās projekcijas nozīmīgums. Monogrāfijā raksturoti būtiskākie bērnības zīmju sistēmas semantiskie komponenti, atklājot kā latviešu, tā cittautu bērnības naratīva mākslinieciskās iezīmes.


Grāmatu atvēršanas svētkus organizē Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūts.