2011. gada 28. martā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu lasītavā (Rīgā, Visvalža ielā 4a) notiks Gaja Kornēlija Tacita "Ģermānija" latviešu tulkojuma atvēršanas svētki.


Šis ir valodnieka Jāņa Endzelīna 1938. gadā tulkotā teksta atkārtots izdevums ar Jāņa Endzelīna mazmazdēla Ingmara Zemzara, vēsturnieka Harija Tumana un folkloristes Janīnas Kursītes ievadapcerēm.


Romiešu vēsturnieka Tacita darbs ir pirmais avots, kurā minēti aisti, kas ar lielu ticamības pakāpi bija baltu tautām piederīgie, un stāstīts par viņu paražām un ticējumiem.


Grāmatas atvēršanas svētkos piedalīsies Humanitāro zinātņu dekāna p.i. prof. Ilze Rūmniece, Jāņa Endzelīna mazmazdēls Ingmars Zemzaris, folkloriste Janīna Kursīte, folkloras kopa "Meitys". Visi interesenti laipni aicināti apmeklēt grāmatas atvēršanas svētkus!


Grāmatu izdevusi "Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība".