2011. gada 2. aprīlī plkst. 12.00 Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) notiks Lasītāju kluba otrā tikšanās, kurā interesenti aicināti izteikt viedokli par Annas Skaidrītes Gailītes grāmatu "Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā". Lasītāju klubā būs iespēja sastapt domubiedrus vai uzskatu pretiniekus, kā arī baudīt kafiju un labu sabiedrību.


Grāmatas "Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā" pamatā ir autores rokās nonākusi reāla dienasgrāmata, kas piezīmēs un fotogrāfijās dokumentē kādas sievietes dzīvi 88 gadu garumā. Apjomīgo dzīvesstāstu Anna Skaidrīte Gailīte salīdzinājusi ar arhīvos un laikrakstos atrodamo informāciju. Romāns ir dramatisks vēstījums par skaistas un talantīgas sievietes dzīvi gandrīz visa 20. gadsimta garumā, ietverot Latvijas brīvvalsts laiku, jaunības gadus Beļģijā, izsūtījumu padomju gados un dzīvi Latvijā pēc neatkarības atgūšanas.


Rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte 2004. un 2005. gadā saņēmusi Lielo lasītāju balvu, konkursā Zvaigznes grāmata 2007 vidusskolēniem veltīto prozas darbu grupā uzvarējusi ar darbu "Patrīcijas dienasgrāmata"; 2009. gadā autore saņēmusi bibliotēku atbalsta fonda balvu akcijā "Lasītākās grāmatas".


Pasākums notiek sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku un apgādu Zvaigzne ABC.

 

Ieeja - bez maksas.