2011. gada 1. martā izsludināta projektu pieteikumu iesniegšana piektajam CIP ICT PSP projektu konkursam.

Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (Competitiveness and Innovation framework Programme ICT Policy Support Programme - CIP ICT PSP) ir viena no trijām Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas (CIP) apakšprogrammām, kas nodrošina līdzfinansējumu pārrobežu projektiem ES.

 

Programma atbalsta Eiropas Informācijas sabiedrības attīstības politikas un, jo īpaši, Digitālās Programmas Eiropai īstenošanu. Programmas mērķis ir veicināt inovāciju plašāku ieviešanu, konkurētspēju un optimālu IKT izmantošanu iedzīvotāju vidū, valsts pārvaldē un uzņēmumos, un jo īpaši, mazajos un vidējos uzņēmumos. IKT politikas atbalsta programma ir paredzēta tehnoloģiju jauninājumiem un ar tehnoloģijām nesaistītiem jauninājumiem, kuriem jau ir veikts izpētes un demonstrācijas pēdējais posms.

 

IKT politikas atbalsta programma sekmē šādas darbības:

 

- vienotas Eiropas informācijas telpas attīstīšana un iekšējā tirgus stiprināšana IKT ražojumiem un pakalpojumiem un uz IKT balstītiem ražojumiem un pakalpojumiem;

 

- jauninājumu veicināšana, vairāk pielāgojot un investējot IKT;

 

- visaptverošas informācijas sabiedrības un efektīvāku un lietderīgāku pakalpojumu attīstīšana sabiedrības interešu jomās un dzīves kvalitātes uzlabošana.

 

Projektu piedāvājumus Programmas piektajam projektu konkursam var iesniegt līdz 2011. gada 1. jūnijam.


CIP ICT PSP 2011. gada budžets indikatīvi novērtēts 125,0 miljoni eiro apjomā. No tiem 115,5 miljoni eiro tiks izmantoti CIP ICT PSP 2010. gada projektu konkursā atbalstīto projektu finansēšanai. To skaitā 9,5 miljoni eiro tiks izmantoti publisko iepirkumu konkursu un atbalsta pasākumu finansēšanai.


2. tēma: "Digitālais saturs" (Digital Content)
EUR 38,0 milj.


2.1. "Europeana" satura apkopošana (Aggregating content in Europeana)
Labas prakses tīkla projekts
Tiks finansēti vairāki labas prakses tīkla
projekti


2.2. "Europeana" satura digitalizācija (Digitising content for Europeana)
“B” tipa pilotprojekts
Tiks finansēti vairāki pilotprojekti


2.3. Izpratnes veicināšana par digitālo bibliotēku "Europeana" un tās izmantošanas veicināšana (Raising awareness of Europeana and promoting its use)
Labas prakses tīkla projekts
Tiks finansēti vairāki labas prakses tīkla projekti


2.4. E-mācības (e-Learning)

“B” tipa pilotprojekts
Tiks finansēts viens vai vairāki pilotprojekti
ES līdzfinansējums – līdz EUR 8,0 milj

 

Papildinformācija

Ziņu sagatavoja:
Laura Gintere
Elektroniskās pārvaldes departamenta
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67770300

Tagi: Projekti, Inovācijas, Injormācijas un komunikāciju tehnoloģijas