Šodien, 9.martā, Armēnijas kultūras ministre Asmika Pogosjana un LR Kultūras ministrijas valsts sekretāre Solvita Zvidriņa parakstīja starpministriju sadarbības programmu 2011.-2013.gadam.

Tā paredz, ka abas puses radīs labvēlīgus apstākļus sadarbības attīstībai vizuālās un skatuves mākslas, literatūras, kinematogrāfijas, bibliotēku un muzeju, dekoratīvi lietišķās mākslas, kultūrvēsturiskā mantojuma objektu saglabāšanas, nemateriālā kultūras mantojuma un amatiermākslas, tautas daiļamatu, cirka mākslas, kā arī profesionālās kultūrizglītības jomā.

Saskaņā ar vienošanos Latvijas un Armēnijas Kultūras ministrijas apņemas sekmēt tiešu kontaktu nodibināšanu starp mūzikas iestādēm un koncertorganizācijām, atskaņotājmākslinieku, mūzikas kolektīvu un speciālistu apmaiņu, kā arī kontaktu paplašināšanu starp radošajām savienībām. Sadarbības programmas ietvaros tiks veicināta latviešu un armēņu atskaņotājmākslinieku un kolektīvu dalība starptautiskos mūzikas festivālos, konkursos un tradicionālos mūzikas pasākumos abu valstu teritorijā, atbalstot kopīgu koncertprogrammu un projektu organizēšanu un īstenošanu.

Sadarbība teātra mākslas jomā izpaudīsies, veicinot tiešu kontaktu nodibināšanu un attīstību starp teātriem, kā arī radošo grupu un teātra zinātnieku pieredzes apmaiņas pasākumus, režisoru uzaicināšanu lugu iestudēšanai, viesizrāžu organizēšanu, līdzdalību starptautiskos festivālos, kas tiek rīkoti Latvijā un Armēnijā.

Latvija un Armēnija sekmēs muzeju sadarbību un partnerības attīstību, mākslas un foto izstāžu, laikmetīgās mākslas ekspozīciju apmaiņu, informācijas apmaiņu par jaunām muzeju tehnoloģijām, kā arī tiešu kontaktu nodibināšanu starp abu valstu muzejiem un laikmetīgās mākslas centriem.

Literatūras un grāmatniecības jomā paredzēts veicināt tiešu kontaktu un sakaru veidošanu, savstarpēju dalību literatūrai un grāmatniecībai veltītos starptautiskos pasākumos, tai skaitā grāmatu tirgos. Armēnijai būs arī iespēja saņemt līdzfinansējumu latviešu literatūras tulkošanai un izdošanai, piedaloties konkursā "Atbalsts ārvalstu izdevējiem Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai".

Sadarbības programmas darbības laikā Latvija ir gatava uzņemt vienu tulkotāju no Armēnijas uz vienu mēnesi Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī, nodrošinot viņam apstākļus latviešu literatūras tulkošanai, bet Armēnija ir gatava programmas "Literatūras šķirsts. Pēc desmit gadiem" ietvaros uzņemt vienu rakstnieku no Latvijas un segt viņa uzturēšanās izdevumus divu nedēļu garumā, sniedzot viņam iespēju kopā ar rakstniekiem no citām valstīm iepazīties ar Armēniju un uzrakstīt grāmatu par Armēniju, kas tiks izdota trijās valodās. Armēnijas rakstniekiem un tulkotājiem tāpat ir iespēja pretendēt uz radošajām rezidencēm Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī (www.ventspilshouse.lv), savukārt Latvijas rakstnieki un tulkotāji var pretendēt uz telpu izmantošanu radošai darbībai Rakstnieku daiļrades namā Armēnijā, Cahkadzorā (www.writershotel.am).

Pilns sadarbības programmas teksts pieejams KM interneta mājas lapā www.km.gov.lv.

Sadarbības programma 2011.-2013.gadam izstrādāta, pamatojoties uz 2005.gada 7.oktobrī noslēgto Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Armēnijas Republikas Kultūras un jaunatnes lietu ministrijas vienošanos par sadarbību kultūras jomā.

Ziņu sagatavoja:
Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tagi: Sadarbības programmas