Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra publicējusi ES programmas "Kultūra" (2007-2013) aktivitāšu "Daudzgadu sadarbības projekti" un "Sadarbības projekti" 2010. gada projektu konkursu rezultātus.

Septiņos no atbalstītajiem projektiem iesaistītas Latvijas kultūras organizācijas un institūcijas. Projekti pārstāv dažādas kultūras nozares - vizuālo un skatuves mākslu, kultūras mantojumu, mūziku, deju, taču tos vieno atbilstība ES programmas "Kultūra" mērķiem - sekmēt kultūras nozarē strādājošo speciālistu starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.


Šajā konkursā Eiropas Komisija atbalstījusi:

 

1. Biedrības Laikmetīgās mākslas centrs sadarbības projektu "Survival Kit. Art linking society, knowledge and activism", kurā līdzās laikmetīgās mākslas organizācijām no Lietuvas, Lielbritānijas un Francijas, piedalīsies arī biedrība Jauno mediju kultūras centrs RIXC. EK projekta īstenošanai piešķīrusi 197 500 eiro.


2. Biedrības Cēsu Pils ģildes fonds sadarbības projektu "Experiment and Excellence", kas veidots kopā ar Francijas, Lietuvas un Islandes organizācijām. EK finansējums projektam ir 200 000 eiro.

 

3. Francijas kultūras organizācijas Eksanprovansas Operasfestivāls daudzgadu sadarbības projektu "European Network of Opera Academies" (Eiropas tīkls "Opera Academies"), kura desmit starptautisko partneru vidū iekļauta arī Latvijas Nacionālā opera. EK finansējums projektam ir 2 500 000 eiro.


4. Nīderlandes kultūras organizācijas Melkweg daudzgadu sadarbības projektu "Engine Room Europe", kura vienpadsmit starptautisko partneru vidū iekļauta arī biedrība no Latvijas - Kultūras un mākslas projekts NOASS. EK finansējums projektam ir 960 000 eiro.


5. Vācijas kultūras organizācijas Deutsche Burgenvereinigung (Vācijas piļu savienība) sadarbības projektu "Europäische Burgen als herausragende Zentren frühen Kulturaustausches im Mittelalter" (Eiropas pilis kā ievērojami viduslaiku kultūras apmaiņas agrīnie centri), kura izstrādātāju vidū ir arī Latvijas Universitāte. EK finansējums projektam ir 200 000 eiro.


6. Čehijas kultūras organizācijas Tanec Praha sadarbības projekts "M4m - m for mobility" ar biedrības Starpnozaru mākslas grupa SERDE piedalīšanos. EK finansējums projektam ir 200 000 eiro.


7. Rumānijas kultūras organizācijas Gabriela Tudor Foundation sadarbības projekts "E-MOTIONAL Bodies & Cities", kurā kopā ar laikmetīgās dejas organizācijām no Lielbritānijas, Īrijas un Kipras piedalīsies arī Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija. EK finansējums projektam ir 199 978 eiro.


Minēto projektu uzsākšana plānota no šī gada maija, to ilgums ir no viena līdz pieciem gadiem. Plašāku informāciju par katra atbalstītā projekta saturu un norisi iespējams iegūt pie projektu dalībniekiem.


Latvijā informāciju par ES programmu "Kultūra" izplata un konsultācijas projektu sagatavošanā sniedz ES kultūras kontaktpunkts Latvijā (www.kkplatvija.lv, kkp@kkplatvija.lv, 67330229).

Ziņu sagatavoja:
Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 29192298

Tagi: Kultūra, Projekti