Sabiedrības priekšstatus par bibliotēkām lielā mērā veido plašsaziņas mediji. Maija Bārbale rakstā “Bibliotēkas tēla konstrukcijas Latvijas plašsaziņas medijos (1985.−1990. un 2003.−2008.)” pēta, kāds ir mediju konstruētais bibliotēkas tēls laika posmā no 1985. līdz 1990.gadam un no 2005. līdz 2008.gadam.

"Bieži tiek uzsvērts, ka bibliotēkas nozīme sabiedrībā netiek novērtēta, vērojams izpratnes trūkums par bibliotēkas lomu. Tā kā ne visiem cilvēkiem ir vajadzība un iespējas ar bibliotēku komunicēt tieši, viņu priekšstatus par bibliotēku lielā mērā veido mediju sniegtā informācija. Kāda tā ir? Vai plašsaziņas mediju konstruētais bibliotēkas tēls ir objektīvs realitātes atspoguļojums? Vai mediju sniegtais informācijas daudzums ir pietiekams un gana daudzpusīgs, lai sabiedrība spētu gūt izpratni par bibliotēkām?

 

Darba mērķis: izpētīt un salīdzināt bibliotēkas tēla konstrukcijas plašsaziņas medijos laika posmā no 1985. līdz 1990.gadam un no 2005. līdz 2008.gadam, lai noskaidrotu, kādas izmaiņas ir notikušas bibliotēkas tēla atspoguļojumā šajos laika posmos."

 

Lasīt tālāk M.Bārbales rakstu "Bibliotēkas tēla konstrukcijas Latvijas plašsaziņas medijos (1985.−1990. un 2003.−2008.)"

Ziņu sagatavoja:
Maija Bārbale
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas vadītāja

Žurnāls "Bibliotēku Pasaule"

Tagi: Bibliotēku Pasaule, Bibliotēkas tēls, Plašsaziņas mediji