"Latvijai informācijas sabiedrības attīstības kontekstā ir daudz, ar ko lepoties, un kā izcilākais no veiksmes stāstiem noteikti ir minama interneta kultūrtelpa, kas mūsu valstī ir izveidojusies.

Drukātajam vārdam Latvijas vēsturē ir bijusi būtiska loma, īpaši nācijas apziņas veidošanā. Ņemot vērā bibliotēku un arhīvu e-attīstību, šobrīd arī internetam ir būtiska nozīme, jo tas kalpo kā platforma, kur šim drukātajam vārdam ir iespēja īstenot ietekmi vēl plašākā mērogā," tā norādīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Komunikāciju un informācijas programmu padomes pārstāvis, Latvijas pārstāvis UNESCO programmas "Informācija visiem" Starpvaldību padomē Andrejs Vasiļjevs Eiropas e-prasmju nedēļas (2011.gada 28.februāris - 5.marts) atklāšanas diskusijā, kas 28.februārī norisinājās Eiropas Savienības mājā, Rīgā.

Andrejs Vasiļjevs E-prasmju nedēļas atklāšanas diskusijas dalībniekus informēja arī par UNESCO aktivitātēm un ieguldījumu informācijas sabiedrības un e-prasmju attīstībā pasaulē tās starpvaldību programmas "Informācija visiem" ietvaros: "Mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā, kad tehnoloģijas strauji maina pasauli un sabiedrību. To ir apzinājusies arī UNESCO, izveidojot programmu, kuras ietvaros rūpējas par to, lai iespējas, kādas sniedz internets, būtu pieejamas visai sabiedrībai, lai ikviens pasaules iedzīvotājs varētu radoši izpausties, tajā pašā aizsargājot privātumu."

UNESCO programma "Informācija visiem" ir starpvaldību programma, kas izveidota 2000.gadā, un valstis visā pasaulē caur šo programmu ir apņēmušās izmantot jaunās informācijas laikmeta iespējas, lai risinātu aktuālus informācijas pieejamības, lietotprasmes un ētikas jautājumus, kas ir globāli nozīmīgi un saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujo attīstību. Programmas pamatuzdevums ir veicināt informācijas kā nozīmīga attīstības resursa vienlīdzīgu pieejamību pasaulē.

"UNESCO iestājas par to, lai ikvienam sabiedrības loceklim jebkur pasaulē būtu iespējas izmatot interneta sniegtās iespējas informācijas, kultūras, izglītības, sabiedriskām un citām aktivitātēm, jo interneta pieejamība ir tiešā veidā saistīta ar attīstību un cilvēktiesībām."

UNESCO LNK Eiropas e-prasmju nedēļas norisē līdzdarbojas kā nacionālais partneris.

E-prasmju nedēļas ietvaros visā Latvijā norisinās dažādas aktivitātes par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, un arī UNESCO LNK aicina ikvienu - skolēnus, studentus, interešu pulciņus, bibliotēkas un citas atmiņu institūcijas, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus - iesaistīties ar idejām, projektiem un pasākumiem, kas veltīti šiem tematiem.

Par E-prasmju nedēļu

E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.

Vairāk informācijas pa E-prasmju nedēļu: www.eprasmes.lv.

Eiropas e-prasmju nedēļa tiek organizēta Eiropas Savienības valstīs, kā arī plašākā Eiropā "Get online week 2011" ietvarā. 2011.gadā Eiropas e-prasmju nedēļas koordinatori Latvijā ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību organizācijas un citas organizācijas Latvijas novados. Ar reģionālajiem partneriem iespējams iepazīties e-prasmju nedēļās Digitālajā kartē.

Informatīvie partneri: www.esmaja.lv, www.piesledzieslatvija.lv, www.1188.lv, www.solipasolim.lv

Ziņu sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante

Tagi: E-prasmes, UNESCO, E-prasmju nedēļa, Kultūrtelpa