Vakar, 2011. gada 28. februārī, Eiropas E-prasmju nedēļas atklāšanas diskusijā "E-prasmju nedēļa – informatīvā kampaņa informācijas sabiedrības attīstībai Latvijā" vairāk nekā 800 Latvijas publiskās bibliotēkas un 10 reģionālos mācību centrus pārstāvēja Sabīne Jefimova, Gulbenes bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja.

Raksturojot bibliotēku spēju attīstīt Latvijas iedzīvotāju e-prasmes, Sabīne Jefimova uzsvēra, ka bibliotēkās ir visi nepieciešamie nosacījumi, lai tās saviem apmeklētājiem nodrošinātu kvalitatīvus konsultāciju un grupu apmācību pakalpojumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) apguvei. Šo pakalpojumu kvalitāti nodrošina gan tas, ka bibliotēkās ir nepieciešamā tehniskā infrastruktūra, gan tas, ka bibliotēkās strādā speciālisti, kas ir sagatavoti šim darbam.


Atbildot uz jautājumu par bibliotēku IKT pakalpojumu pieejamību, Sabīne Jefimova pastāstīja, ka bibliotēkās tiek laipni gaidīts ikviens interesents. Pirmkārt, zināšanu līmenim nav nozīmes, jo mācību programmas tiek veidotas, domājot par dažādu mērķauditoriju sagatavotību un vajadzībām. Otrkārt, šie pakalpojumi iedzīvotājiem ir bez maksas.


Gulbenes bibliotēkas un Reģionālā mācību centra pieredze rāda, ka tos, kuri vēl neuzdrošinās uzsākt lietot datoru, vislabāk motivē tie, kuri jau apguvuši kādu no bibliotēkas piedāvātajām apmācību programmām. "Viens apmācību dalībnieks vēlāk atved uz bibliotēku desmit citus, un bibliotēkai pat nav nepieciešamības veikt īpašu piesaistīšanas darbu," teica Sabīne Jefimova.


Papildu informācija:


Kopš valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" paspārnē tiek īstenots publisko bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls", visās Latvijas publiskajās bibliotēkās iedzīvotājiem bez maksas pieejami datori un internets, kā arī bezvadu internets. Projekta ietvaros ap 1800 bibliotekāru ir sagatavoti sniegt konsultācijas un apmācības bibliotēku apmeklētājiem.  To tematika aptver gan dažādus datoru un interneta lietošanas pamata prasmju jautājumus, gan virkni e-pakalpojumu. Projekta ietvaros Latvijā izveidoti 10 reģionālie mācību centri, kas aprīkoti ar datoriem un citu nepieciešamo tehniku apmācību organizēšanai. Papildus izveidotas 10 pārvietojamās mācību klases.


Gulbenes bibliotēkas Reģionālais mācību centrs savas darības laikā (3 gados)  ir apmācījis 2034 dalībnieki, no tiem 65% ir bibliotekāri un 35% - iedzīvotāji.
2010. gadā bibliotēkas mācību centrs iedzīvotāju e-prasmju apguvē izmantoja jaunas apmācību formas. Ņemot vērā senioru padziļināto interesi un apņemšanos apgūt informācijas tehnoloģiju pamatiemaņas, kā arī lielo lauku teritorijās dzīvojošo atsaucību dalībai kursos, mācību centrs izmantoja mobilo datorklasi, lai veiktu izbraukuma mācības Stāmerienas pagasta bibliotēkā. Apmācībās piedalījās vietējā pagasta pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji, kuri nedēļas laikā, apguva pirmās prasmes darbam ar datoru un internetu.


2010. gada vasarā tika veiktas apmācības sešiem Gulbenes iedzīvotājiem mājās, kuriem līdz šim ir bijušas ierobežotas socializēšanās iespējas. Pie katra no apmācību dalībniekiem tika aizvesta datortehnika: portatīvais dators ar interneta pieslēgumu un multifunkcionālā iekārta, kas palīdz apgūt drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas iespējas. Tehnika pie apmācību dalībniekiem atradās visu mācību laiku – divas nedēļas vai pat ilgāk, tāpēc šiem cilvēkiem bija iespēja darboties ne tikai ieplānotās divas stundas dienā, bet arī darboties un apgūt tehniku savā brīvajā laikā.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67844885

Tagi: Informācijpratība, E-prasmju nedēļa