2011.gada 24.martā, plkst. 18:00 Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā notiks pasākums "Stāstu laiks t@vā bibliotēkā" - "Ceļojumu piezīmes - Uzbekistāna", kurā viesosies "Saldus Zemes" redaktore Andra Valkīra par redzēto un piedzīvoto Uzbekistānā. Gaidīti visi interesenti!