Jau otro gadu Latvijā notiek e-prasmju nedēļa (no 28. februāra līdz 5. martam) ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par elektronisko prasmju nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā un popularizēt iedzīvotājiem internetā pieejamos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumus.

E-prasmju nedēļas ietvaros dalībniekiem būs iespējams apgūt jaunas IKT iemaņas, izmantojot e-pakalpojumus, kā arī pārbaudīt savas IKT prasmes.
 
Pasākumu programma:
 
Salaspils novada bibliotēkā


2. martā
• plkst. 10.00 e-stunda Salaspils 2. vidusskolas 10 klases skolēniem.


3. martā
• plkst. 9.00 e-stunda Salaspils 1. vidusskolas 10 klases skolēniem.

 

Dienvidu filiālbibliotēkā


1. martā Zināšanu diena
• bibliotēkā pieejamo datubāzu prezentācija;
• e-prasmju apgūšana, e-pakalpojumi, konsultācijas;
• "get online" reģistrēšanās, IT barometra tests.


3. martā "Jobs online" diena
• darba piedāvājumu portālu apskats;
• apmācību iespēju tiešsaistes resursu apskats;
• prasmju sertificēšanas iespējas.


4. martā Diskusiju diena
• kopīga 3 Tēva dēla veidotās filmas skatīšanās;
• pārrunas par bibliotēkas lietotāju veiksmes stāstiem apgūstot IT prasmes.

 

Saulkalnes filiālbibliotēkā


3. martā
• plkst.17.00 Elektronisko resursu (datubāzu) prezentācija.


Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka "Avotiņš"


E-prasmju nedēļas ietvaros bibliotēka "Avotiņš" organizē Informācijas dienas par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām. Šajās dienās, bibliotēkas darba laikā, lasītājiem tiks sniegtas individuālās konsultācijas par bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām gan informācijas meklēšanā, gan grāmatu rezervēšanā.

 

Bibliotekārs informēs Tevi par to, kā var:
• sameklēt elektroniskajā katalogā Tev nepieciešamo grāmatu vai citu informāciju;
•  rezervēt Tev nepieciešamo grāmatu vai pagarināt grāmatas lietošanas termiņu pieslēdzoties elektroniskajam katalogam ar paroli;
• sameklēt Tevi interesējošo informāciju Salaspils novada bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzēs.


Laipni gaidīti visi interesenti, un, jo īpaši, 5.-9. klašu skolēni. Pieteikties individuālajām konsultācijām un rezervēt vietu pie datora var filiālbibliotēkā "Avotiņš" pa tālr. 67940355 vai rakstot uz e-pastu: bibliotēka.avotins@inbox.lv.

Ziņu sagatavoja:
Evita Gleizde
Salaspils novada bibliotēka
galv.bibliotekāre-metodiķe

Tagi: Elektroniskie resursi, Informācijpratība, E-prasmju nedēļa