Līvu Savienība - kā lielākā vēsturiskā lībiešu organizācija pievienojas Starptautiskās lībiešu draugu biedrības un "Līvõd kultūr sidām" iniciatīvai, izsludinot 2011.gadu par lībiešu valodas un kultūras gadu.

Šis gads būs īpaši svarīgs lībiešu kultūras dzīvē, padarot lībiešu valodas un kultūras tēlu Latvijas sabiedrībā atpazīstamāku un nozīmīgāku.

Valodas gada ietvaros Līvu Savienība sadarbībā ar Līvu Fondu un Dundagas novadu paredzējusi rīkot sekojošus pasākumus: lībiešu bērnu un jauniešu vasaras nometni "Mierļinkizt 2011" (28.jūlijs - 6.augusts), tradicionālos lībiešu svētki Mazirbē (6.augusts), šogad tiks atjaunota arī lībiešu tradīcija - 23.jūnijā - Jāņos katrā Ziemeļkurzemes lībiešu ciemā no Sīkraga līdz pat Kolkai, vienlaicīgi jūras krastā aizdedzinot pa Jāņu ugunskuram. Ar vietējo pašvaldību un citu lībiešu sabiedrisko organizāciju atbalstu, paredzēts rīkot arī Lībiešu kultūras dienas Ventspilī un Rīgā.

18.novembrī - Lībiešu Tautas namā Mazirbē paredzēts īpašs lībiešu karoga dienas svinību pasākums.

Par šiem un citiem plānotajiem lībiešu valodas un kultūras gada pasākumiem tiks sniegta atsevišķa un precizēta informācija mēnešraksta "Dundadznieks" pielikumos "Līvõ āiga", kā arī citos medijos.

Ziņu sagatavoja:
Līvu Savienība