Janvāra sākumā tika izsludināta portāla letonika.lv projektu konkursa "Kultūrvides TAKAS" 1.kārta, kuras ietvaros notika kuratoru atlase Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģioniem.

Šī konkursa rezultātā par kuratoriem ir apstiprināti:
- Latgales reģionā – Valda Čakša (vieslektore Rēzeknes Augstskolā, J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vēstures un kulturoloģijas skolotāja);
- Zemgales reģionā – Aelita Ramane (Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja);
- Kurzemes reģionā – Ieva Ignatova (Liepājas Universitātes programmas Vēstures un sociālo zinību skolotājs 4. kursa studente) un Igeta Gredzena (Pārventas bibliotēkas vadītāja);
- Vidzemes reģionā – Gunta Romanovska (Cēsu bibliotēkas vadītājas vietniece).


Kuratoru uzdevums būs sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu reģiona dalībniekiem, kā arī koordinēt projektu izstrādes gaitu.


"Ļoti ceru, ka mums kopīgi izdosies piedzīvot patiešām vērtīgus un interesantus brīžus, apkopojot līdz šim plašākai sabiedrības daļai nezināmu informāciju par vidi, kurā dzīvojam," par projekta ieceri saka tā vadītāja, letonika.lv multivides satura redaktore Baiba Altena.


Šobrīd izsludinām konkursa 2.kārtu. Aizpildot un nosūtot dalībnieka pieteikuma anketu, ikviens Latvijas iedzīvotājs, entuziasts un patriots var kļūt par kultūrvides taku veidotāju. Konkurss "Kultūrvides TAKAS" ir iespēja mums katram veidot savas Latvijas takas, atklājot dzimtās vietas vai cita novada skaisto, vērtīgo, sev tuvo un interesanto, nedublējot jau zināmo. Īpaši aicinām iesaistīties jauniešus.


Konkurss tiek izsludināts atsevišķi Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos. Koordinēt Rīgas reģiona dalībnieku pieteikumus uzticēsim pēc dzīves vietas tuvākā reģiona kuratoram.

 

Projektu konkursa "Kultūrvides TAKAS" 2.kārtā – TAKU veidošanā – var piedalīties gan individuāli dalībnieki, gan  dalībnieku izveidotas darba grupas. Atsevišķā kategorijā tiks veicināti un vērtēti jauniešu iesniegtie projekti.


Latvijas publiskās bibliotēkas aicinām kļūt par projekta kontaktpunktiem un atbalstīt konkursa dalībniekus nozīmīga satura apkopošanā. Projekta rezultātā radītās Latvijas TAKAS tiks publicētas portālā www.letonika.lv un būs bez maksas pieejamas ikvienam interneta lietotājiem. Noteiktai pilsētai, novadam vai pagastam piesaistītās TAKAS bibliotēkas varēs publicēt Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv.


Konkursa termiņi. Dalībnieku pieteikšanās un projekta realizācija – 2011.gada 1.Februāris – 1.maijs. Projektu izvērtēšana – līdz 2011.gada 15.maijam. Rezultātu apkopošana un publicēšana – līdz 2011.gada 1.jūnijam.


Projekta Dalībnieku pieteikumu iesniegšana. Projektu pieteikumi dalībniekiem pēc konkursa izziņošanas jāiesūta SIA "Tilde" uz e-pastu letonika@tilde.lv.


Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionu interneta mājas lapās, kā arī organizatora www.letonika.lv mājas lapā.


Veiksmīgākie projekta dalībnieki saņems projekta organizētāju, atbalstītāju un sadarbības partneru balvas.

Ziņu sagatavoja:
Baiba Altena
SIA "Tilde" projekta "Kultūrvides TAKAS" vadītāja

Tagi: Konkursi, Kultūrvides TAKAS