Šodien, 21.februārī valsts aģentūrā ”Kultūras informācijas sistēmas”(KIS) notika Latvijas digitālās kultūras kartes (LDKK) projekta prezentācija.

Prezentācijā v/a KIS direktors Armands Magone, projekta "Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma" vadītājs Jānis Ziediņš un LR Kultūras ministrijas (KM) Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vadītāja Dace Ziemele stāstīja par LDKK projekta īstenošanas gaitu. Preses konferencē piedalījās arī LDKK informācijas sistēmas praktiskie lietotāji - Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Aiga Cakule un Zemgales plānošanas reģiona kultūras attīstības speciāliste Ilva Kalnāja.


Projekta vadītājs Jānis Ziediņš un KM atbildīgā amatpersona par reģionālās kultūrpolitikas veidošanu Dace Ziemele pastāstīja par projekta ideju un LDKK izveides vēsturi no 2005.gada, kad dati par dažādām kultūras iestādēm un pasākumiem bija izkaisīti daudz un dažāda formāta datu bāzēs. Lai varētu mērķtiecīgi plānot, kuriem projektiem jāpiešķir investīcijas, un veicināt jaunu kultūras objektu tapšanu pasīvākos reģionos, tika pieņemts lēmums par kultūrkartēšanas projekta uzsākšanu. Sākotnēji tika izveidota vienota visu kultūras iestāžu datu bāze un portāls ar Latvijas karti www.kulturaskarte.lv. Savukārt nākamajos gados tika uzlabota datu savākšanas sistēma, izveidojot speciālu savākto datu analīzes sistēmu, kas ir ļoti nozīmīga valsts un pašvaldību iestādēm kultūras politikas plānošanā.


Portāla galvenā mērķauditorija šobrīd ir kultūras iestāžu darbinieki, jo LDKK ir galvenais valsts kultūras statistikas apkopošanas mehānisms, kura dati tiek sniegti Valsts Centrālās statistikas pārvaldes datubāzei. Dace Ziemele uzskatāmi parādīja vairāku desmitu lappušu biežu atskaiti, kāda agrāk bija jāaizpilda katrai kultūras iestādei un pēc tam jāved uz Rīgu, uzverot, ka šobrīd šī pati informācija tiek ievadīta LDKK sistēmā elektroniski uz vietas, līdz ar to ir panākts būtisks resursu ietaupījums visas valsts mērogā.


Šobrīd Latvijas kultūras iestādes ļoti aktīvi izmanto LDKK informācijas sistēmu, gan ievadot tajā datus, gan tos izmantojot, dažādos griezumos reģionālu un pārrobežu kultūras projektu īstenošanā. Kā norādīja Jānis Ziediņš nepilnu divu mēnešu laika periodā no 2011.gada LDKK informācijas sistēmā reģistrēti 24 000 apmeklējumu un 1 880 000 lapu apskates.


V/a KIS direktors Armands Magone atzīmēja LDKK projekta unikalitāti, norādot, ka šī digitālā karte faktiski ir komplicēta un daudzpusīga valsts informācijas sistēma, vienīgā pilnvērtīgā kultūras institūciju datu bāze un visaptverošs kultūras satura meklētājs, kas ieinteresējis arī citas Austrumeiropas valstu kultūras ministrijas kā ļoti veiksmīgs kultūras informācijas uzkrāšanas, apkopošanas un analīzes paraugs. Armands Magone uzsvēra, ka šobrīd LDKK projekts vēl ir izstrādes stadijā, un tuvākajos mēnešos pilnībā tiks īstenota projekta 3.kārta, kas vērsta uz plašu lietotāju loku, piedāvājot kultūras informācijas meklētāju un kultūras tūrisma e-pakalpojumus – kultūras maršrutus un kultūras objektu GPS koordinātu lejupielādi.

Ziņu sagatavoja:
Ilma Elsberga
V/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: www.kulturaskarte.lv

Tagi: Portāli, Latvijas Digitālā Kultūras karte, Datubāzes, Informācijas sistēmas, Kultūras iestādes