Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēkas vadītāja Inese Rubīne pagasta ļaudis ieradusi individuāli aicināt piedalīties dažādos pasākumos, kas notiek nesen izremontētajā, mājīgajā bibliotēkā.

Ezītis miglā


Nesen beidzās konkurss Bērnu žūrija, kurā jaunie lasītāji dažādās vecuma grupās lasa un vērtē grāmatas, tas arī ir bijis bibliotekāres uzraudzīts, lai bērnus ieinteresētu lasīt grāmatas un izteikt par tām viedokli. Šogad konkursā vērtēšanai bijusi arī grāmata Ezītis miglā, taču daži dalībnieki neesot vēlējušies to lasīt. Tad nu Inese sameklējusi multiplikācijas filmu, veidotu pēc šīs pasakas, kopā ar bērniem noskatījusies, un visi kā viens pēc tam atzinuši šādas pasakas lasīšanu par labu esam. "Galvenais ir bērnos radīt interesi. Parādīt, ka ne viss ir garlaicīgs, bet var būt arī saistošs," atklāj bibliotekāre.


Lielākoties Inese darbojas ar 1. – 3. klases skolēniem, bet esot arī mazāki ķipari, kam par bibliotēkā notiekošo ir interese. Kopumā Ķikuru bibliotēkā ir 158 lasītāji. Nesen beigusies zīmējumu izstāde Ziema, un I. Rubīne stāsta, ka bērnus mudina darboties ne tikai vecāki vai skolotāji, bet arī paši vienaudži: "Bērns atnāk uz bibliotēku, ierauga, cik skaistus darbus par ziemas tēmu uzzīmējuši citi, un arī uzreiz grib piedalīties un raugās pēc lapas!"


Gaidot rindā, papildina zināšanas


Bibliotēkā ir pieejams arī internets trijos datoros, un, kā norāda I. Rubīne, ikdienā bērni to lieto, lai sazinātos ar citiem portālā Draugiem.lv vai spēlētu spēles: "Bērni ir apzinīgi, arī mācībām interneta resursi tiek izmantoti, to es redzu." Taču gribētāju uz virtuālo tīmekļa pasauli vienmēr ir vairāk, nekā bibliotēka var nodrošināt, un tad Inesei ir jāveido rinda, jākontrolē, lai laiks tiktu katram dots. Bet bibliotekāre rindā gaidītājus mēdzot nodarbināt lietderīgi: "Stāstu un skaidroju, kādas jaunas interneta lapas pieejamas, ko interesantu var atrast, palasīt un apskatīties." Citreiz Inese vada bērniem stundas, māca, kur atrast dažādas datu bāzes, pieejamo literatūru: "Cenšos katram palīdzēt, piemēram, kā saglabāt dažādus failus, ja kāds saņēmis kaut ko epastā." Ķikuru bibliotēkas vadītāja gan norāda, ka internets nebūt nav vienīgā bērnu nodarbe bibliotēkā. Pašreiz bibliotēkas jaunākie apmeklētāji esot ļoti aizrāvušies ar dažādām galda spēlēm. "Esmu jau sameklējusi ričuraču un cirku no senākiem laikiem, kas saglabājušies vēl mājās, bērniem ļoti patīk!"


Veiklie lasītāji


Dažādus pasākumus, kur iesaistās Ķikuru jaunieši, Inese veido kopā ar kultūras nama vadītāju Zandu Spuļģīti. Pagājušā gada maijā notikušas nakts atrakcijas, jauniešiem bijis jāsaskaita, cik ezera laipai ir dēlīšu. "Ārā bija pilnīgi tumšs, taču jaunieši ar lukturīšiem cītīga skaitīja un sacentās, kurš veiklāks. Bet mazie skrēja un juta līdzi draugiem."


Nākamais pasākums būs Ķikuru erudīts 11. martā, tajā aicināts piedalīties ikviens.


No žurnāliem jaunieši visvairāk iecienījuši FHM un Cosmopolitan. Tomēr arī grāmatu lasītāju nav maz, tām pat veidojoties rindas. "Es jau esmu novērojusi, kuri tādi veiklāki lasītāji, tiem pirmajiem dodu grāmatu, lai veicīgāk izlasa un varu dot nākamajiem gribētājiem," smaidot stāsta Inese.


Ko lasa pieaugušie? Cilvēkiem interesējot vieglas grāmatas, kas ļauj atpūsties. "Pārējais jau viss viņiem ir ikdienā," skumji pasmaidot, nosaka bibliotekāre. Bet Inesei ir arī stāsts par kādu kungu, kas pastāvīgi lasot daiļliteratūru. Viņš kādu dienu intereses pēc atvēris vieno no dzeltenajiem preses izdevumiem, un pārsteigums esot bijis liels – arī tā cilvēki dzīvo! "Lūk, un tad viņš ierauga, kā atpūšas populāras, televīzijā redzētas personas, un viņam ir, par ko padomāt aukstos ziemas vakaros," līksmi atstāsta bibliotēkas vadītāja.

Ziņu sagatavoja:
Inguna Spuleniece
Monta Bitiniece
Kuldīgas rajona laikraksts "Kurzemnieks"