15.februārī Kocēnu kultūras namā norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona organizēta kultūras darbinieku tikšanās ar biedrību "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības" (LaIPA) un "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības" (AKKA/LAA) pārstāvjiem.

Tikšanās laikā tika identificēti vairāki problēmjautājumi, kas saistīti ar abu pārstāvēto biedrību atmaksas un atskaišu sistēmu, kā arī autortiesību un blakustiesību izmaksu dubultošanos.

Tikšanos iesāka LaIPA izpilddirektore Ieva Platpere, kas kultūras darbiniekus iepazīstināja ar biedrības aizstāvētajām blakustiesībām (izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības), ar atskaišu sistēmu un izmaksām, kas saistītas ar fonogrammas atskaņošanu plašākai sabiedrībai. Tomēr kultūras darbinieki akcentēja dažādas nepilnības gan atskaišu, gan atmaksas sistēmā, kuras, kā uzsvēra darbinieki, bieži vien dubultojas un pat trīskāršojas, atmaksājot par publisko izpildījumu abām biedrībām.

Jautājumu un atbilžu daļā veidojās aktīva diskusija par izmaksu piemērošanu, atskaišu veidošanu kā arī savstarpēju sadarbību starp LaIPA un AKKA/LAA biedrībām. Kā akcentēja kultūras darbinieki, bieži vien par pasākumiem jāmaksā un atskaites jāiesniedz dubultā abām biedrībām. Šāds problēmjautājums tika izteikts vairākkārt, uzrunājot LaIPA un AKKA/LA pārstāvjus aktīvāk sadarboties savā starpā, izveidojot vienotu atskaišu sistēmu dažādiem pasākumiem.

Otrajā daļā par vispārējās licences iespējām iepazīstināja AKKA/LA biedrības muzikālo darbu nodaļas vadītāja Ināra Dombrovska. Pārrunājot iespējas, ko kultūras pasākumos var atspoguļot un atskaņot ar vispārējo licenci un ko nedrīkst, aktualizējās diskusija par autortiesību pienākumiem, kas saistīti ne tikai ar mūzikas atskaņošanu, bet arī dramaturģiju, audiovizuālajiem materiāliem un dažādām fotogrāfijām. Tikšanās laikā arī ar AKKA/LA pārstāvjiem kultūras darbinieki uzsvēra autortiesību izmaksu paaugstināšanos un izmaksu piemērošanu neatbilstību. Bieži vien kultūras pasākumos autortiesības pieder pašiem kultūras darbiniekiem, tomēr, ja arī viena no dziesmām tiek aizstāvēta no AKKA/LA biedrības puses, izmaksas tiek aprēķinātas, ņemot vērā visa pasākuma apmeklējumu un norisi.

Rezumējot tikšanās norisi, būtiski akcentēt kultūras darbinieku ieteikumus abām biedrībām savā starpā sadarboties un uzsākt kopīgu atskaišu un apmaksas sistēmu veidošanu. Lai gan konkrēti risinājumi problēmjautājumiem no abām biedrībām netika izvirzīti, biedrības LaIPA izpilddirektore apstiprināja šādas vienotas sistēmas ieviešanas iespējamību.

Ziņu sagatavoja:
Māra Poikāne
Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste

Tagi: Autortiesības