16.februārī, plkst. 12:30 www.esmaja.lv notiks EIROINFO tiešsaistes akcija par brīvprātīgā darba iespējām un izaicinājumiem, kā arī par to, kā Latvijas cilvēki vērtē brīvprātīgā darba iespējas, vai tas tiek uztverts kā vērtība?

EIROINFO akciju - diskusiju vadīs žurnāliste Daina Jāņkalne, uz jautājumiem atbildēs un informāciju sniegs Centra "Dardedze" brīvprātīgo darba koordinatore Ginta Švekere, Centra "Dardedze" sociālā darbiniece Ramute Anspoka, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Marita Kroiča, Latvijas Sarkanā Krusta vadītājs Valdis Nagobads, Iespēju kartes projektu vadītāja un Latvijas Bērnu foruma brīvprātīgo koordinatore Dace Paegle.

• Vai Latvijā brīvprātīgo darbs ir populārs?

• Kas nepieciešams, lai cilvēks iesaistītos brīvprātīgo darbā?

• Kā izmatot Iespēju karti?

• Ko jaunieši domā par brīvprātīgo darbu?

• Kā tas veicina savstarpējo atbalstu un solidaritāti?

Tiešsaiste sāksies 12.30. Tās laikā interesenti aicināti zvanīt un uzdot jautājumus mūsu ekspertiem pa tālruni 67211111, kā arī sev interesējošos jautājumus var uzdot internetā tiešsaistes laikā - www.esmaja.lv. Uz visiem jautājumiem pēc iespējas tiks atbildēts tiešsaistes laikā, pēc tam jautājumi un atbildes tiks ievietoti www.esmaja.lv sadaļā EIROINFO.

2011.gads ir pasludināts par Eiropas brīvprātīgā darba gadu ar saukli "Esi brīvprātīgais! Uzdrošinies izmainīt!". Šī gada virsmērķis ir veicināt un atbalstīt dalībvalstu, vietējo un reģionu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības centienus radīt tādus nosacījumus, kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai.

www.esmaja.lv aicina arī visus, kurus interesē brīvprātīgais darbs, nākt un piedalīties arī klātienē šajā diskusijā - ES mājā Aspazijas bulvārī 28 - 1.stāvā. Tur varēs pārrunāt un uzdot jautājumus par brīvprātīgā darba gadu un brīvprātīgā darba iespējām. Jautājumus uzdot varēs, zvanot pa tālruni 67211111 un rakstot http://www.esmaja.lv/?lapa=eifaq, bet atbildes varēs saņemt tiešraidē www.esmaja.lv.

Ziņu sagatavoja:
www.esmaja.lv