"Būtu tik vairāk latviešu autoru grāmatu, lasītāju netrūktu," saka Vecpiebalgas bibliotēkas vadītāja Dzidra Ješkina. Jau daudzus gadus bibliotēka ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko tikšanās ar latviešu rakstniekiem. Ik gadu vecpiebaldzēni sarunās tuvāk iepazīst trīs, četrus latviešu rakstniekus un dzejniekus.

"Pagājušomēnes bija tikšanās ar Ingu Ābeli. Zāle bija pilna," saka Dzidra. Allaž aktīvi tikšanos apmeklētāji ir bibliotēkas lasītāju kluba gandrīz 20 biedri, nāk arī vidusskolēni, brauc interesenti no Inešiem, Jaunpiebalgas. Jo kupli pēdējos gados bijušas apmeklētas tikšanās ar vecpiebaldzieti Ingunu Baueri, kā arī Skaidrīti Gailīti, Māru Svīri. Martā uz sarunu par dzīvi un literatūru uz Vecpiebalgu brauks Jānis un Virdžīnija Lejiņi.


"Priecājamies par katru, kurš pie mums atbrauc. Diemžēl no Rīgas līdz Vecpiebalgai ir tālu, ne katrs, kuru aicinām, pats arī brauc," bilst Dzidra un atzīst, ja pašiem jābrauc uz Rīgu pēc viesa un jāved atpakaļ, tas iznāk ļoti dārgi. Vecpiebaldzēni ir priecīgi par katru iespēju tikties ar literātiem.


"Latviešu literatūra ir cieņā. Tikko kādam iecienītam rakstniekam iznāk grāmata, bibliotēkā vēl līdz romāna nopirkšanai jau veidojas lasītāju rinda," stāsta bibliotēkas vadītāja un piebilst, ka vislasītākās ir tās grāmatas, kurās saistošs, nesarežģīts sižets.


"Ceram, ka arī turpmāk Kultūrkapitāla fonds atbalstīs tikšanos rīkošanu, jo lasītājiem ir svarīgi satikt grāmatas autoru, parunāt," saka Dzidra Ješkina.

Ziņu sagatavoja:
Sarmīte Feldmane
Druva

Tagi: Tikšanās ar grāmatu autoriem