Latvijas Universitātes (LU) 69.konferences ietvaros LU Bibliotēka no 2.februāra piedāvā iepazīties ar LU mācībspēku un zinātnieku 2010.gada zinātniskajām publikācijām, kas aplūkojamas tradicionālajās izstādēs visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās un virtuālajā izstādē LU portālā.

Lai atspoguļotu 2010.gada zinātnieku devumu, LU Bibliotēka izveidojusi virtuālo izstādi "Latvijas Universitātes 2010. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās", kurā ietvertas LU fakultāšu, institūtu, LU Bibliotēkas u.c. LU struktūrvienību personāla publikācijas.

Katrā LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkā no 2.februāra līdz marta beigām apskatāmas attiecīgo fakultāšu mācībspēku 2010.gadā publicēto darbu izstādes. Tajās var iepazīties ar dažāda veida zinātniskajām publikācijām – monogrāfijām, mācību līdzekļiem, konferenču materiāliem un tēzēm, rakstiem zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos, kas izdoti Latvijā un ārzemēs, promocijas darbiem un to kopsavilkumiem, LU zinātniskajos rakstos un Latvijas profesionālajos žurnālos publicētiem rakstiem.

LU fakultāšu mācībspēku 2010.gada zinātnisko publikāciju izstādes apskatāmas:

• Bioloģijas zinātņu bibliotēkā, Kronvalda bulv. 4, 326.telpā;

• Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv.19, 203.telpā;

• Ekonomikas zinātņu bibliotēkā, Aspazijas bulv.5, 202.telpā;

• Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā, Zeļļu ielā 8, Fizikas nodaļas laboratorijas korpusa 6.stāvā, 610.telpā;

• Humanitāro zinātņu bibliotēkā, Visvalža ielā 4a, 1.stāvā;

• Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā, Jūrmalas gatvē 74/76, 102.telpā;
• Ķīmijas zinātņu bibliotēkā, Valdemāra ielā 48, 26.telpā;

• Medicīnas bibliotēkā, Šarlotes ielā 1a, 8.telpā;

• Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā, Lomonosova ielā 1, 1.stāvs;

• Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā, Mārstaļu ielā 28/30, 2.stāvā;

• Zemes un vides zinātņu bibliotēkā, Alberta ielā 10, 113.telpā.

LU Bibliotēkas Centrālajā bibliotēkā, Kalpaka bulv.4, interesenti var iepazīties ar LU Bibliotēkas darbinieku publikācijām (2005-2010).

Izstāžu veidošanā izmantota LU Bibliotēkas veidotā "Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze", kura ietver bibliogrāfisko informāciju par LU zinātnieku publikācijām.

Visi laipni aicināt aplūkot virtuālo izstādi un izstādes LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās!

Ziņu sagatavoja:
Sandra Ranka
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa

Tagi: Izstādes, Virtuālās izstādes