Šā gada 1.februārī Latvijā darbu uzsāk Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcija (CERT.LV), kas strādās Satiksmes ministrijas uzraudzībā.

CERT.LV ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) struktūrvienība un tā darbosies saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju drošības likumu, kas stājās spēkā šā gada 1.februārī.

"Jaunās institūcijas darbības uzsākšana, kā arī citu jaunā likuma normu ieviešana ir būtisks pavērsiens IT drošības jautājumu sakārtošanā valstī. Tas ir sevišķi svarīgi laikā, kad no vienas puses valsts un sabiedrība aizvien vairāk lieto IT pakalpojumus, bet no otras puses palielinās arī ar tiem saistītie riski un apdraudējumi", norāda satiksmes ministrs Uldis Augulis.

CERT.LV pienākums ir sniegt atbalstu IT drošības incidentu novēršanā, uzturēt elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, izstrādāt rekomendācijas aktuālo IT risku novēršanai, nodarboties ar pētniecisko darbu un rīkot izglītojošus pasākumus, apmācības un mācības, sniegt atbalstu valsts institūcijām, uzraudzīt valsts un pašvaldību institūciju un elektronisko sakaru komersantu pienākumus IT drošības jomā, kā arī veikt citus ar IT drošību saistītus pienākumus. CERT.LV vada Baiba Kaškina, kura ilgstoši strādājusi LUMII akadēmiskā tīkla laboratorijā. Jaunās institūcijas tīmekļa vietne ir www.cert.lv.

Spēkā stājušais Informācijas tehnoloģiju drošības likums izveido arī IT kritiskās infrastruktūras aizsardzības sistēmu, nosaka rīcību IT drošības incidentu gadījumos, pienākumus valsts un pašvaldību institūcijām IT drošībā, pienākumus elektronisko sakaru komersantiem drošības jautājumos, kā arī izveido Nacionālo IT drošības padomi.

Saistībā ar jauno likumu valdība 1.februārī atbalstījusi vēl citas izmaiņas normatīvajos aktos, piemēram, Satiksmes ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus "Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība" (ar pilnu to tekstu var iepazīties valdības mājaslapā).

Ziņu sagatavoja:
Ilze Eida
Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tagi: Informācijas tehnoloģijas, IT, Drošības incidenti, datu drošība