4.februārī, plkst.13.30 Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (Rīgā, Alberta ielā 10, 313.auditorijā) notiks profesora Ojāra Āboltiņa grāmatas "No leduslaikmeta līdz globālai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā" atvēršanas svētki.

Grāmatas atvēršana notiek LU 69.zinātniskās konferences Kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas sekcijas "Kvartāra veidojumi, procesi un laiktelpiskās izmaiņas" ietvaros.

 

Ilustrētais izdevums sniedz populārzinātnisku priekšstatu par to, kā pēdējos
20-22 gadu tūkstošos veidojusies mūsu dabas vide, kāda nozīme tās tapšanā ir ledājiem, kā izpaudusies to darbība un ietekme. Aplūkoti arī procesi, kas ietekmējuši Latvijas teritorijas attīstību laikā, kad ledāji izkusa, un arī pēc tam, kad leduslaikmets bija beidzies. Īpaša uzmanība veltīta globālās sasilšanas vērtējumam – kad tā sākusies, vai pareizs ir viedoklis, ka globālās sasilšanas iemesls ir tikai cilvēka saimnieciskā darbība.

Grāmatu izdevis LU Akadēmiskais apgāds sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti.

Visi interesenti laipni lūgti uz grāmatas atvēršanas svētkiem!

Ziņu sagatavoja:
Sandra Ranka
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa

Tagi: Grāmatu atvēršana