Rīt, 28.janvārī, tiek atzīmēta Eiropas datu aizsardzības diena. Tā ir ikgadēja sabiedrības informēšanai veltīta diena par personas datu aizsardzības aspektiem, kas tiek atzīmēta visās Eiropas valstīs, kā arī ASV un Kanādā.

Datu aizsardzības institūcijas īsteno dažādas aktivitātes, lai pievērstu sabiedrības uzmanību privātuma aspektiem un datu aizsardzībai. Par godu Eiropas datu aizsardzības dienai un atzīmējot Eiropas Padomes Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz

personu datu automātisko apstrādi 30.gadadienu, Briselē, Beļģijā 28.janvārī tiks organizēta konference "Datu aizsardzība (pēc 30 gadiem): no Eiropas uz starptautiskiem standartiem", kuru organizē Eiropas Padome sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Latviju šajā konferencē pārstāvēs Datu valsts inspekcijas (turpmāk - DVI) direktore Signe Plūmiņa. Viens no konferencē izskatāmajiem jautājumiem ir saistīts ar iespējamām izmaiņām Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz personas datu aizsardzības jautājumiem, izvērtējot iespējas ieviest starptautiskus personas datu aizsardzības standartus.

Kā uzsver DVI, pateicoties informācijas tehnoloģiju attīstībai, palielinās arī informācijas apmaiņa. Rezultātā fizisko personu dati tiek aizvien biežāk izmantoti dažādās ikdienas situācijās. Turklāt ne vienmēr katrs indivīds apzinās, ka pats ir labākais sargs par saviem personas datiem, izvērtējot, kad, kam un kādā nolūkā tie tiek nodoti.

Tādēļ DVI aicina indivīdus izmantot savas tiesības iegūt informāciju par saviem datiem. DVI ir sagatavojusi iesnieguma veidlapu (pieejama DVI mājas lapā - http://www.dvi.gov.lv/fpda/). Šādu iesniegumu ikvienam indivīdam par saviem datiem ir tiesības iesniegt ikvienam pārzinim, kas veic konkrētās personas datu apstrādi. Šādu iesniegumu var iesniegt jebkurā valsts un pašvaldību iestādē, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kā arī ārstniecības iestādēs, apdrošināšanas kompānijās, parādu piedziņas kompānijās, u.c., lai noskaidrotu, kādi dati par konkrēto personu ir konkrētās iestādes vai kompānijas rīcībā, kas par viņu datus ir ņēmis.

Ziņu sagatavoja:
Tieslietu ministrijas Administratīvais departaments

Tagi: Datu aizsardzība