Egilam Plaudim 2011.gada 15.jūnijā apritētu 80.dzimšanas diena. Dzejnieks pats šo cienījamo vecumu nesagaidīja, bet viņa dzejoļi gan. Tādēļ tapusi izlase, kurā apkopoti darbi no visiem viņa krājumiem, sākot ar “Padebešiem”(1967) līdz “Pelnu dejai” (1987); tiem pievienoti nedaudzi dzejoļi, kas autora dzīves laikā palikuši periodikā vai rokrakstā.

 

Sast. I.Čaklā.

 

Māksl. R.Delvers.

Tagi: Literatūra