2011.gada 2.februārī, plkst. 14:00 Latvijas Universitātes Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulv.19, 203.telpā) notiks apaļā galda saruna "Latviešu mācītāji - literāti" kopā ar Juri Rubeni, Rudīti Losāni un Teoloģijas fakultātes mācībspēkiem.

 

Papildinformācija