Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka un LU Teoloģijas fakultāte 2.februārī, plkst. 14:00 aicina piedalīties apaļā galda sarunā "Latviešu mācītāji - literāti" kopā ar Juri Rubeni, Rudīti Losāni un Teoloģijas fakultātes mācībspēkiem LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulv.19, 203.telpā).

Latviešu tautas izglītības un kultūras attīstībā, kā arī pašapziņas veicināšanā nozīmīgu vietu ieņem latviešu reliģiskās domas veidotāji, kuru ikdienas gaitas saistītas ar garīgo kalpošanu. Īpašie viesi - mācītājs Juris Rubenis, kapelāne un dzejniece Rudīte Losāne, kā arī LU Teoloģijas fakultātes dekāns Ralfs Kokins dalīsies pārdomās par savu devumu latviešu valodai un kultūrai.


Sarunā piedalīsies vadošie LU Teoloģijas fakultātes mācībspēki - profesors Juris Cālītis, profesors Valdis Tēraudkalns, Dr.hist.eccl. Andris Priede, LU Fizikas un matemātikas institūta vadošais pētnieks Dr.math., Mg.philol. Dainis Zeps,  LU doktorante Ilze Jansone, Mg.philol. Rita Treija. Sarunu vadīs LU Teoloģijas fakultātes asociētā profesore Laima Geikina.


Apaļā galda saruna norisināsies LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas:
datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija veidotās izstādes "Latviešu mācītāji - literāti" ietvaros. Izstāde piedāvā iepazīties ar dažādu laikmetu mācītāju literāro veikumu - dzeju, tēlojumiem un lugām, kā arī literatūrzinātniskiem pētījumiem un apcerēm. Savos darbos autori cenšas iedziļināties cilvēka būtības smalkajās niansēs, kā arī risina filozofijas, reliģijas un ētikas problēmas.


Izstāde aplūkojama līdz 7.februārim LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā:
datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv.19, 203.telpā). Tajā skatāmi iespieddarbi no LU Bibliotēkas krājuma.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Ranka
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas darbiniece

Tagi: Diskusijas, tikšanās bibliotēkā