4.februārī plkst.11.00 Rēzeknes Augstskolā (RA) (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, aktu zālē) notiks DVD "Aulejis anekdoti" prezentācija. Uz pasākumu aicināti Latgales plānošanas reģiona novadu, pilsētu latviešu valodas un literatūras skolotāji, muzeju, bibliotēku darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Rēzeknes Augstskola dāvinās disku, kā arī citus RA izdotos materiālus.

Disks "Aulejis anekdoti" ir veidots, pamatojoties uz folkloras ekspedīcijā 2010.gada jūnijā Aulejas pusē savāktajiem materiāliem. Jāņem vērā, ka Aulejas pagasts ir latviskākais un autentiskām tradīcijām bagātākais novads Krāslavas novadā. Kāzu un Aulejas sievu bolsu oriģinālās tradīcijas saglabājušas arī daudzus anekdotisku atgadījumu, spēļu, dziesmu piemērus. Var vērot, ka etniski viendabīgākā vidē tautas anekdote daudz ciešāk iekļaujas citu žanru struktūrā.

Diskam ir divas daļas: 1.daļa domāta Aulejas novada tradicionālās kultūras mantojuma popularizēšanai. Tai ir kultūrvēsturisks raksturs, rādot dzīvo folkloras tradīciju, kā arī uzsverot "Aulejas sievu" lomu tās saglabāšanā un attīstībā. Otrā daļa, pamatojoties uz komisma koncepta iedalījuma principu (šausmīgais, nejēdzīgais, aizliegtais, aplamais), demonstrēs anekdotes analīzes iespējas skolā, augstskolā, praktiski iekļaujot piemērus no Aulejas pagasta materiāliem.

Disks izmantojams kā bilingvālās izziņas un mācību materiāls. Tas lieliski noderēs latviešu valodas un literatūras skolotājiem kā palīglīdzeklis anekdotes žanra apguvē skolas mācību programmas ietvaros.

DVD "Aulejis anekdoti" tapis VKKF un valsts programmas "Nacionālā identitāte" finansiālu atbalstu. Jāpiebilst, ka pērnā gada sākumā RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Humanitāro zinātņu katedra izdeva arī disku "Cyblys meiklis".

Ziņu sagatavoja:
Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tagi: Dāvinājumi bibliotēkām