Ir noslēdzies jau trešais "Apgāda Zvaigzne ABC" rīkotais konkurss "Zvaigznes grāmata 2010. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem", kurā bija iesniegts tuvu pie 60 darbiem.

2007.gadā "Apgāds Zvaigzne ABC" iedibināja konkursu "Zvaigznes grāmata", kura uzdevums ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni par grāmatu kā nozīmīgu līdzekli personības veidošanai, izglītošanai, identitātes meklējumiem, ikdienas problēmu risināšanai un novēršanai, saturīgai laika pavadīšanai; rosināt profesionālus autorus rakstīt bērniem un jauniešiem; sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību.

Konkursa I grupā (pirmsskolas vecuma bērnu literatūra) bija iesniegti 8 ilustrēti un neilustrēti manuskripti. Žūrija izlēma galveno balvu šai grupā nepiešķirt, taču par radošu un oriģinālu ideju piešķirt speciālbalvu iesniegtā darba "Naktiņi" autorēm Mārai Cielēnai un Irēnai Lūsei.

Konkursa II grupā (jaunākā skolas vecuma bērnu literatūra) bija iesniegti 19 manuskripti. Galveno balvu šai grupā iegūst Evijas Gulbes un Lindas Lošinas darbs "Koko un Riko".

Šai grupā piešķirtas arī divas veicināšanas prēmijas:

• Ērikam Kūlim par darbu "Vilkuvilka slepenais plāns",
• Mārai Jakubovskai par darbu "Reno un Java".

Konkursa III grupā (vidējā skolas vecuma bērnu un jauniešu literatūra) bija iesniegts vislielākais skaits darbu - 28 manuskripti. Tie arī izraisīja arī visplašākās un aktīvākās žūrijas diskusijas, jo to vidū bija daudzi talantīgi un radoši darbi, tostarp liels skaits jaunatnes iecienītajos fantāzijas un fantastikas žanros rakstītu romānu un stāstu.

Galveno balvu šai grupā iegūst Lauras Dreižes romāns "Laimes monitorings".

Šai grupā piešķirtas arī piecas veicināšanas prēmijas:

• Ilutai Plotņikovai par darbu "Salas rēgs",
• Ilzei Eņģelei par darbu "Septiņdesmit piecas dienas",
• Jeļenai Strukovai par darbu "Digitālo neaizmirstulīšu lauks",
• Valdim Rūmniekam par darbu "Atnācēji",
• Inesei Ķesterei par darbu "Skolas spoks".

Šai konkursā pirmo reizi tika izsludināta darbu pieteikšana arī IV grupā (hokeja tematikai veltītie darbi). Šai grupā bija iesniegti divi manuskripti. Žūrija izlēma galveno balvu šai nominācijā nepiešķirt, bet par radošu un oriģinālu ideju piešķirt speciālbalvu iesniegtā darba "Hokeja ABC" autoram Ernestam Valtam Fjodorovam.

Konkursa "Zvaigznes grāmata 2010" laureātu apbalvošana notiks izstādes "Baltijas Grāmatu svētki 2011" laikā.

Konkursa darbus vērtēja Apgāda Zvaigzne ABC izveidota žūrijas komisija - tulkotāja Mudīte Treimane, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, rakstniece Māra Svīre, ilustratore Agija Staka, "Apgāda Zvaigzne ABC" valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka, galvenā redaktore Ilze Briģe, redaktori, literatūrkritiķi un jaunie lasītāji vecumā no 10 līdz 16 gadiem.

Ziņu sagatavoja:
Vineta Tropiņa
"Apgāda Zvaigzne ABC" Reklāmas daļas darbiniece

Tagi: Literatūra bērniem, Konkursi, Zvaigznes grāmata