20.janvārī, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks oficiāli atklāja Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (EBDG) Latvijā.

Lai popularizētu brīvprātīgo darbu, EBDG atklāšanas pasākumu vadīja Santa Bērziņa, studente ar brīvprātīgā darba pieredzi. Atklāšanas pasākuma noslēgumā viņa no ministra saņēma Pateicības rakstu kā pirmā EBDG aktīviste Latvijā par atsaucību, ieguldīto darbu un pirmo labo piemēru EBDG pasākumu ietvaros.

"Brīvprātīgais darbs ir būtisks vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir iespēja sabiedrībai iesaistīties dažādos nozīmīgos procesos; otrkārt, brīvprātīgajā darbā iegūtās prasmes cilvēku veido universālāku un veicina viņa konkurētspēju, īpaši – šajos ekonomiskajos apstākļos; treškārt, brīvprātīgais darbs ir ļoti nozīmīgs jauniešiem, jo viņiem ir iespēja iegūt pieredzi, tā ir iespēja izvērtēt savu nākotnes vīziju un veiksmīgāk izvēlēties profesiju," teica izglītības un zinātnes ministrs.

Tāpat R.Broks uzsvēra, ka būtiski ir pilnveidot tiesisko regulējumu, lai cilvēki būtu motivētāki iesaistīties brīvprātīgajā darbā, lai noteiktu skaidrus principus, slēdzot līgumu par brīvprātīgo darbu (šobrīd tas ir atrunāts tikai par jauniešiem); lai noteiktu pušu tiesības, pienākumus un atbildību; lai noteiktu plašāku subjektu loku, kuri var nodarbināt brīvprātīgos, jo šobrīd netiek regulēta kārtība, kādā brīvprātīgos, kuri nav jaunieši, nodarbina citi tiesību subjekti (valsts iestādes, pašvaldības, politiskās partijas un reliģiskās organizācijas); lai noteiktubrīvprātīgo darba izmantošanas tiesisko pamatu. Lai risinātu šos jautājumus, Tieslietu ministrija ir sagatavojusi grozījumus Civillikumā un šajā projektā ir jauna apakšnodaļa "Līgums par brīvprātīgā darbu". Vienlaikus ministrs atzīmēja – lai veicinātu iesaisti un interesi par brīvprātīgo darbu, būtu jādomā par brīvprātīgajā darbā iegūto zināšanu un prasmju atzīšanu.

 

Lasīt tālāk Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā

Ziņu sagatavoja:
Agnese Korbe
Izglītības un zinātnes ministra padomniece komunikācijas jautājumos

Tagi: Brīvprātīgais darbs, Voluntieri