14.janvārī darbību sācis jauns interneta portāls latviešu valodā www.parzurnalistiku.lv. Portāla mērķis ir kļūt par vietni, kurā vienuviet atrodama aktuālākā informācija par žurnālistiku Latvijā un citur pasaulē un kurā mediju praktiķi un plašāka sabiedrība tiek iepazīstināta ar mediju pētniecībā iegūtām zināšanām.

Portāls www.parzurnalistiku.lv izveidots, sadarbojoties starptautiskajai mediju pētniecības organizācijai Eiropas Žurnālistikas observatorija un biedrībai Mediju institūts.

"Ja paraugāmies uz pēdējā gada un pat pēdējo mēnešu notikumiem Latvijā un citur pasaulē, redzam ļoti daudz situāciju, kuras liek runāt tieši par medijiem, to lomu un nozīmi demokrātijā, patērētāju paradumu maiņu, žurnālistikas kvalitāti un mediju ētiku. Uzskatām, ka tikai rūpes par augstiem un vienotiem profesionālajiem standartiem un žurnālistu profesionālo un sociālo tiesību aizstāvība var nodrošināt žurnālistikas ticamību un iedarbību un līdz ar to arī labu mediju biznesu kā žurnālistikas neatkarības saimniecisko garantu. Tāpēc ceram, ka šī portāla darbība, nodrošinot zināšanu pārnesi dažādām mērķa grupām, palīdzēs stiprināt profesionālos žurnālistikas standartus un vairos auditorijas izpratni par medijiem," atklājot portālu, uzsver tā zinātniskais redaktors, Biznesa augstskolas "Turība" Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs asoc. prof., Dr. phil. Ainārs Dimants.

Mediju institūts 2010.gada vasarā pievienojās Eiropas Žurnālistikas observatorijai, kas ir izvirzījusi sev mērķi mazināt plaisu starp mediju redakcijām un komunikācijas pētniecību, kā arī - mediju patērētājiem. Organizācijā ir iesaistījušies itāliešu, vācu, poļu, anglosakšu un nu arī latviešu mediju pētnieki un mācībspēki. Galvenais šīs organizācijas projekts ir savstarpēji saistīti interneta portāli (bāzes adrese www.ejo.ch), kuros notiek mediju pētniecībā iegūto zināšanu pārnese - vienuviet un regulāri tiek sniegta informācija par dažādām tendencēm un pārmaiņām žurnālistikā un medijos, par salīdzinošo pētījumu rezultātiem, koncentrējoties uz inovāciju un optimālo praksi. Šādu starptautisku informāciju nodrošinās arī portāls latviešu valodā, kuram līdzās nacionālajam www.parzurnalistiku.lv ir arī savs starptautiskais domēna vārds http://lv.ejo-online.eu.

Portāla redaktores pienākumus veic Līga Ozoliņa, Biznesa augstskolas "Turība" komunikācijas zinātnes doktora studiju programmas "Komunikācijas vadība" doktorante. Parzurnalistiku.lv saturs tiks atjaunināts ik nedēļu deviņās sadaļās gan ar oriģinālrakstiem, gan tulkojumiem no Eiropas Žurnālistikas observatorijas citām valodām, gan saitēm: ētika un kvalitāte; jaunie mediji / Web 2.0; mediju ekonomika; mediju politika; mediju žurnālistika; reklāma un mārketings; sabiedriskās attiecības; žurnālistikas tematiskās nozares; žurnālistu izglītība.

Portāla komandas sadarbības partneri ir Frīdriha Eberta fonds Baltijas valstīs un Biznesa augstskolas "Turība" komunikācijas zinātnes doktora studiju programma "Komunikācijas vadība".

Ziņu sagatavoja:
Līga Ozoliņa
Portāla "Parzurnalistiku.lv" redaktore

Foto: www.parzurnalistiku.lv

Tagi: Portāli