Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros pievienojas konkursa bibliotekāriem "Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2011" atbalstītājiem un informē, ka piešķirs balvu – projektoru – savam konkursa favorītam.

Radošo pasākumu konkursu bibliotēkām organizē Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" drošāka interneta centrs un tas tika izsludināts 2011. gada 3. janvārī kā Vispasaules drošāka interneta dienai veltīts pasākums par tēmu "Internets – tā nav spēle. Tā ir tava dzīve!". Sīkāk par konkursu var uzzināt mājas lapā www.drossinternets.lv sadaļā Bibliotēkām 2011.

 

Projekta "Trešais tēva dēls" (3td) balva tiks pasniegta bibliotēkai, kura būs pieteikusi un realizējusi tādu radošo pasākumu, kurā veiksmīgi izmantots kāds no 3td izstrādātajiem e-apmācību kursiem datora un interneta lietošanas prasmju apgūšanai.

 

"Domājot par datoru un interneta lietotājiem gan bibliotēkās, gan ārpus tām, esam izstrādājuši e-apmācību rīkus, kas ikvienam interesentam var palīdzēt patstāvīgi vai ar bibliotekāra atbalstu uzsākt pareizi lietot datoru un justies pārliecinātam interneta vidē. E-kurss bērniem "Mans draugs dators" un e-kurss pieaugušajiem "Kā strādāt ar datoru un internetu" ir sagatavoti atbilstoši katras mērķauditorijas pamata vajadzībām un interesēm un ir pieejami portāla www.biblioteka.lv sadaļā Nozares informācija/izglītības iespējas. Atbalstot konkursu, 3td mērķis ir veicināt šo mācību resursu izmantošanu bibliotēkās," skaidro Inga Niedra, v/a KIS apmācību koordinatore.

 

Projekta ietvaros veiktie pētījumi liecina, ka dažu gadu laikā datori un internets ir kļuvis par pieprasītāko bibliotēku pakalpojumu. Internetu izmanto 90% bibliotēku lietotāju, atstājot otrajā vietā abonementa pakalpojumus (grāmatu izsniegšanu), ko izmanto 77%, un trešajā vietā lasītavas pakalpojumus – izmanto 64% lietotāju.

 

Datoru un interneta izmantošanas intensitāti bibliotēkās ir veicinājuši gan nozīmīgie IKT infrastruktūras uzlabojumi, gan bibliotekāru sagatavotība piedāvāt IKT pakalpojumus bibliotēku apmeklētājiem. Pateicoties projektam "Trešais tēva dēls", visās Latvijas publiskajās bibliotēkās apmeklētājiem bez maksas ir iespējams izmantot brīvpieejas datorus un internetu. Turklāt bezvadu internets (Wi-Fi) bibliotēkās, kā arī to tuvumā ir pieejams visu diennakti. Latvijas publiskajās bibliotēkās tiek organizētas datoru un interneta lietotāju apmācības gan iesācējiem, gan tiem, kas vēlas savas prasmes pilnveidot.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67844885

Tagi: Konkursi