2010. gada 8. decembrī plkst. 14.00 LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā (Aspazijas bulv. 5, 2. stāvā, 203. telpā) notiks izstādes "LU Ekonomikas un vadības fakultātes prof. Mihaila Hazana zinātniskā darbība un intelektuālie sasniegumi" atklāšana.


Izstāde veidota par godu Latvijas Universitātes (LU) profesora Mihaila Hazana 60 gadu jubilejai.


Profesors devis ievērojamu ieguldījumu matemātikas nozares attīstībā Latvijā, viņa darbi un pētījumi ir publicēti starptautiski atzītos izdevumos. Zinātniski pētnieciskā darbība veikta ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Albānijā, Melnkalnē, iesaistoties darba tirgus pētījumos par darba samaksu, bezdarbu, migrāciju, darba tirgus plūsmu, etnisko minoritāšu integrāciju, dzimuma līdztiesības aspektiem, izglītības izvēli un atdevi, apmierinātību ar darbu, pārkvalifikācijas programmu novērtējumu, reģionālajām atšķirībām u.c.


Prof. Mihails Hazans 1972. gadā absolvējis LU Fizikas un matemātikas fakultāti, 1975. gada beidzis studijas aspirantūrā Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas centrā un ieguvis Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu. No 1983. gada bijis docents Augstākās matemātikas katedrā. 1992. gadā studējis doktorantūrā Sankt-Pēterburgas universitātes Matemātikas un mehānikas fakultātē, ieguvis doktora grādu matemātikā.


Līdz 1995. gadam Mihails Hazans bijis LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultātes Augstākās matemātikas katedras docents. Līdz 2001. gadam strādā kā LU Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF) Matemātiskās Ekonomikas katedras docents un vienlaikus līdz 2003. gadam pasniedz lekcijas Eirofakultātē. No 2001. līdz 2007. gadam. darbojies kā EVF Matemātiskās Ekonomikas katedras asociētais profesors un paralēli vadošais pētnieks vai eksperts vairāk nekā 25 projektos. Kopš 2007. gada M. Hazans ir LU EVF Matemātiskās Ekonomikas katedras profesors.


Izstādē aplūkojamas profesora Mihaila Hazana nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra, raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, konferenču tēzes un nodaļas monogrāfijās.


Izstādē izmantoti informācijas resursi no LU Bibliotēkas Centrālās Bibliotēkas, LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas, kā arī  profesora personīgās bibliotēkas.


Izstāde aplūkojama no 8. decembra līdz 22. decembrim LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā.


Laipni gaidīti visi interesenti!

Tagi: Izstādes