2010. gada 6. decembrī plkst.16:00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā tikšanās ar Solvitu Lodiņu  (Latvijas Nacionālā skolotāju savienība un Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija). Sarunas tēma "Jaunā laikmeta izglītība".


Šobrīd Latvijā, arī Ventspilī, daļa vecāku aktivizējas, radot un veidojot sabiedrisko domu, kā tālāk attīstīties skolām, mācību sistēmai. Vecāki ir gatavi domāt un darboties, lai paši radītu gaismas un zināšanu telpu saviem bērniem.


Solvitas Lodiņas pieredze jaunā laikmeta izglītībā balstīta uz fizisko, intelektuālo un emocionālo attīstību kopā ar līdzsvara un apziņas attīstību un profilaktisko terapiju. Viņa uzskata, ka cilvēkiem ir jābūt gataviem pārmaiņām. Tām sagatavoties  mēs varam caur visa veida izglītību.


Ar Solvitas Lodiņas teorijām, zināšanām un praktiskām nodarbībām var iepazīties viņas grāmatā "Brīnišķīgie baļķīši" un personīgi, tiekoties bibliotēkā.


Ieeja uz pasākumu bez maksas. Aicināti visi interesenti!