Otrdien, 30. novembrī plkst. 15.00 LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā (Zeļļu ielā 8., 5. stāvā) notiks izstādes "LU Fizikas un matemātikas fakultātes ievērojamie matemātiķi - Arvīds Lūsis un Ernests Fogels" atklāšana.

LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā no 30. novembra līdz 30. decembrim skatāma izstāde, kas veltīta ievērojamiem latviešu matemātiķiem - jubilejās. Izstāde tapusi sadarbībā ar LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēkiem, LU Studentu pašpārvaldes un LU Muzeja darbiniekiem un tajā varēs iepazīties ar LU Bibliotēkas, LU Fizikas un matemātikas fakultātes un  LU muzeja krājumā esošajiem iespieddarbiem, fotogrāfijām un matemātiskajām rotaļām.


Šī ir pirmā izstāde ciklā par LU Fizikas un matemātikas fakultātes izciliem zinātniekiem. Šoreiz tā ir veltīta LU Fizikas un matemātikas fakultātes ievērojamiem matemātiķiem - jubilāriem, kuri ir devuši ievērojamu ieguldījumu matemātikas nozares attīstībā Latvijā, un viņu darbi un pētījumi ir publicēti starptautiski atzītos izdevumos.


Arvīds Lūsis sarakstījis apmēram 50 zinātniskos rakstus un ir vairāku grāmatu autors. Izstādē būs aplūkojamas ievērojamā matemātiķa sarakstītās un izdotās grāmatas, kuras pieejamas LU Bibliotēkā, kā arī 1937. gadā aizstāvētā disertācija "Permutablo funkciju teorijas pamatproblēma” matemātikas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Tāpat interesentiem būs iespējams skatīt rokrakstā, 1924. gadā Jelgavā, sarakstīto Arvīda Lūša darbu "Fredholma funkcionālvienādojums".


Ernests Fogels ir aptuveni 55 publikāciju autors. Izstādē būs aplūkojama viņa kandidāta disertācija "Par aritmētisko funkciju vidējām vērtībām". Interesenti izstādē varēs apskatīt un iepazīties ar E. Fogeļa izveidotajām topoloģiskajām matemātiskajām rotaļlietām, kā arī ar 1. ģimnāzijas skolnieces Annas Jansones zinātniski pētniecisko darbu "Topoloģisko matemātisko rotaļlietu analīze" (2007.g.), kurā uzskatāmi parādīti rotaļu risināšanas paņēmieni.


Visi interesenti laipni aicināti!

Ziņu sagatavoja:
Ruta Garklāva
Latvijas Universitātes Bibliotēkas
Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67034432

Tagi: Izstādes