2010. gada 24. novembrī plkst. 13.30, Ventspils Galvenajā bibliotēkā tiks aizsākts Valsts Kultūrkapitāla finansētais cikls "Kurzemes mantojums", kuru īstenos Ventspils bibliotēka sadarbībā ar Ventspils Augstskolu.


Kultūrvēsturiskās programmas "Kurzemes mantojums" kalendārajā plānā ar īpašu zīmi ir iezīmēta Kurzemes hercogistes 450 gadu jubileja. "Kurzemes mantojuma" moto- pagātne ir neaizsniedzama, bet tagadnes acīm skatīta pagātne ļauj labāk ielūkoties nākotnē.


Daudz kas no Kurzemes hercogistes ir bijis zūdošs un gaistošs. Tomēr  tās atspulgi glabājas Eiropas vēstures atmiņā un ir veidojuši tagadējās Latvijas identitāti
Hercoga Jēkaba tradīcijas būtu iedzīvināmas - vismaz daļēji - arī mūsdienu Latvijā, mūsdienu Kurzemē, mūsdienu Ventspilī, lai izrautos no provinciālisma izraisītās krīzes, kas mūs tik lielā mērā apdraud. Jāmācās savienot eiropeismu un Latvijas patriotismu ar dzīvīgu un motivētu lokālpatriotismu.


Ciklu "Kurzemes mantojums" aizsāks  Ventspils Augstskolas pasniedzējas, vienas no projekta idejas autorēm Maijas Baltiņas ievadvārdi un Agra Dzeņa lekcija "Latviešu brīvnieki Kurzemes - Zemgales hercogistē".

 

Ieeja uz pasākumu bez maksas. Aicināti visi interesenti!