Laipni aicināti uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksmi šī gada 26. novembrī. Tās tēma "Vēsturisko tekstu digitalizācija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā".

Krājuma digitalizācija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) rit jau vairāk nekā 10 gadus. Tās sākotnējais nolūks bija pieprasītāko un trauslā papīra dēļ apdraudētāko iespiesto laikrakstu saglabāšana, izveidojot to ciparversijas. 2000. gada aprīlī Sorosa fonda-Latvija un Atvērtās sabiedrības institūta (Open Society Institute) Budapeštā finansētā projekta "Mantojums" ietvaros kļuva pieejams pirmais — laikraksta "Dienas Lapa" 1888. gada numuru disks. Pēc Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas lūguma tika ciparots laikraksts "Kurzemes Vārds". Ar Ventspils muzeja atbalstu ieskenētas Ventspils pilsētas un rajona avīzes. Pakāpeniski tika digitalizēti arī Kuldīgas, Jelgavas un Valmieras rajonu laikraksti. 2005. gadā LNB bija izveidojusi 100 apdraudētāko iespiesto laikrakstu ciparversiju diskus.


2006. gadā izstrādāta atmiņas institūcijas aptveroša digitalizācijas stratēģija, uzsākta Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonica" (DiBi) veidošana. Tās mērķis — organizēt Latvijas un latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu digitalizētā formā un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai. 2007. gadā tā saņēma oficiālu valsts atbalstu un finansējumu. Redzamākie rezultāti: tiešsaistē pieejamā "Ciparotāja rokasgrāmata" (http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/partneriem/Ciparotaja-rokasgramata-3-3.pdf), kurā aplūkoti divi digitalizācijas elementi — skenēšana un datu organizācija, kā arī kolekcija "Periodika", kurā apkopoti 40 laikraksti un žurnāli latviešu, vācu un krievu valodās.


DiBi otrajā kārtā (2010.-2011. gads) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu tiek digitalizēti pieprasītākie, neizturīgā materiāla dēļ apdraudētākie un kultūrvēsturiski nozīmīgākie resursi: ap 700 periodisko izdevumu, kas iznākuši no 1760. līdz 1995. gadam, kā arī ap 7000 grāmatu, kas izdotas no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām. Eiropas Komisijas finansētā projekta "Europeana Local" gaitā tiek ciparotas liecības par vēstures kolīzijās zaudētajām garīgajām un materiālajām vērtībām, lai virtuāli restaurētu "Zudušo Latviju". Savukārt "Europeana Travel" projekta ietvaros tiek digitalizētas Latvijas kartes un tūristu ceļveži, kas noderīgi Eiropas apceļotājiem un kultūrvēstures interesentiem.

 

Vairums ciparojamās informācijas ir vēstures resursi. Lielākie izaicinājumi DiBi veidošanā ir to formātu, valodu un iespiedraksta daudzveidība. Tā apgrūtina būtisku digitalizācijas posmu — segmentēšanu (izdevuma loģisko daļu identificēšanu un teksta atpazīšanu), kas nodrošina ciparotās informācijas meklējamību tiešsaistē.

 

Par Latvijas Nacionālu digitālo bibliotēku "Letonica", vēsturisko materiālu digitalizācijas problēmām un to risinājumiem "Gūtenberga galaktika" sanāksmē stāstīs LNB Digitālās bibliotēkas nodaļas Informatīvo sistēmu projektētājs Artūrs Žogla. Gaidīts ikviens, kas vēlas iepazīt digitalizācijas procesa aizkulises. Tiekamies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Eiropas Padomes informācijas birojā (3.stāvā) plkst.15.00!

Ziņu sagatavoja:
Diskusijkluba sekretariāts
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Tālr.: 67312776

Tagi: Gūtenberga galaktika, Digitalizācija