2010. gada 11. novembrī plkst. 14.30 Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Konferenču zālē notiks Liepājas universitātes profesora, filoloģijas doktora Edgara Lāma lekcija "Ziemeļeiropas impulsi un latviskā identitāte Kārļa Skalbes mākslā".


Dzejnieks un prozaiķis Kārlis Skalbe tiek uzskatīts par vienu no latviskākajām personībām latviešu literatūrā. K. Skalbes personība dziļi sakņojusies mūsu tautā. Tajā pat laikā viņa dzīves un daiļrades neatņemama sastāvdaļa ir ziemeļi – viņa gara tuvinieki ir K. Hamsuns un S. Lāgerlēva, viņš uzturas Šveicē, Somijā, Norvēģijā, Zveidrijā.


Gadskārtējās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā atmiņā atsauksim Kārļa Skalbes tēlojumu "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties".


Pasākums norisinās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros, kura notiek no 8. līdz 14. novembrim. Šajā laikā vairāk nekā 2000 institūcijas no  Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm pārlapos vairākus Ziemeļvalstu autoru darbus. Šī gada tēma ir "Teiksmainie Ziemeļi" un izvēlēto daiļdarbu pamatā ir fantāziju rosinošas darbības un maģiskais reālisms. Latvijas bibliotēkās lasītāji iepazīsies ar dāņu rakstnieces Lēnes Koberbēlas darbu Kauninātājas meita. Savukārt mazos lasītājus uzrunās Leduslācēns Ille no Grenlandes, lai sekotu viņa interesantajiem piedzīvojumiem  Gerdas Kārinas Nordlundas, Bola Vernera, Ivara Sīļa un Mortena Dirra grāmatiņā "Leduslācēns Ille".