Rakstniecības un mūzikas muzejs (Rīgā, Pils laukumā 2) piedāvā apmeklēt jauno izstādi Zeme un mīlestība kopā ar tās veidotāju Māru Eņģeli. Šomēnes ekskursijas notiks 7.,18. un 28. novembrī plkst. 12:00.

Izstādes apmeklējums tās autores vadībā sniedz iespēju uzzināt vairāk par ekspozīcijā skatītajām tēmām, kas pievēršas zemes un mīlestības, literatūras un dzīves attiecībām. Izstādes Zeme un mīlestība vēstījums aptver vairāk nekā 140 gadu ilgu laika posmu latviešu literatūrā un tās interpretācijās – no brāļu Kaudzīšu romāna Mērnieku laiki, Rūdolfa Blaumaņa lugām, Andreja Upīša romāniem līdz mūsdienām.


Katram izstādē eksponētajam priekšmetam ir savs stāsts, kas skatāms gan tā bijušā īpašnieka, gan latviešu literatūras, gan vispārcilvēciskā kontekstā. Ekskursijā varēs uzzināt vairāk par to, kā dzīves materiāls pārtop literatūrā; Māra Eņģele iepazīstinās ar aizraujošiem prototipu stāstiem – kā mīlas trijstūri pārceļas no dzīves uz literatūru. Apmeklētāji iepazīsies ar literāru darbu tālāko dzīvi interpretācijās – grāmatu ilustrācijās, teātra izrādēs un kino filmās. Īpaša ekskursijas tēma ir rakstnieku reālistu darba stils, kas ne vienam vien autoram licis ne tikai rakstīt, bet arī zīmēt gan māju plānus, gan dzimtas kokus. Izstādes veidotāja cer uz sarunu un viedokļu apmaiņu ar apmeklētājiem. 


Maksa par ekskursiju – 2 Ls.


Izstāde Zeme un mīlestība Rakstniecības un mūzikas muzejā būs skatāma līdz 2011. gada 29. maijam. Turpmāko mēnešu ekskursiju datumi un laiki tiks paziņoti atsevišķi.

Ziņu sagatavoja:
Maija Treile
Rakstniecības un mūzikas muzeja mājas lapas redaktore
Tālr.: 67227782; 29631741

Tagi: Izstādes