"Creative Commons" ir licenču sistēma, kas autoriem dod iespēju pašiem nodot sava darba lietošanas tiesības.

Tādējādi autortiesībām tiek pretstatīta intelektuālā īpašuma brīvas apmaiņas kultūra.

 

Raksta turpinājumu lasiet Gētes institūta Rīgā mājaslapā: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/wis/sbi/bid/lv6294791.htmZiņu sagatavoja:
Zigrīda Murovska
Gētes institūta Rīgā bibliotēka
Tālr.: 67508190
www.goethe.de/riga
www.goethe.de/lasit
www.twitter.com/GI_Riga

Tagi: Autortiesības