Piektdien, 5. novembrī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža ielā 4a, 1. stāvā) notiks Kārļa Vērdiņa grāmatas „ The Social and Political Dimension of the Latvian Prose Poem” un izstādes „Iepazīstiet CLIOHRES.net Ekselences tīkla izdevumus” atvēršanas svētki.

Kārļa Vērdiņa grāmata ir veidota pēc viņa 2009. gadā aizstāvētās doktora disertācijas „Latviešu dzejproza 20. gadsimtā”. Izdevums angļu valodā izseko latviešu dzejprozas vēsturei no 19. gs. septiņdesmitajiem gadiem līdz 21. gadsimta sākumam, analizējot rakstnieku attieksmi pret sava laika sociālajiem un politiskajiem procesiem, ieskicējot arī katra vēsturiskā posma nozīmīgākos notikumus un problēmas. Grāmatai pievienota latviešu dzejprozas paraugu kopa latviešu un angļu valodā.

Pizas Universitātes apgādā Itālijā izdota Kārļa Vērdiņa monogrāfija „Latviešu dzejprozas sociālā un politiskā dimensija” angļu valodā. Grāmata laista klajā ar Eiropas Komisijas finansētā 6. Ietvara programmas Ekselences tīkla „CLIOHRES.net” finansiālu atbalstu izstrādāto doktora disertāciju publikāciju sērijā, kurā izdotas 11 Eiropas valstu universitāšu jauno doktoru disertācijas, un K. Vērdiņa darbs tajā ir vienīgais no Latvijas. Ekselences tīklā CLIOHRES.net ir apvienotas 45 universitātes, un tā tematiskajā grupā „Vara un kultūra” prof. Ausmas Cimdiņas vadībā darbojās arī citi LU vadošie pētnieki un doktoranti.

No 5. - 30. novembrim LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā būs iespējams aplūkot izstādi „Iepazīstiet CLIOHRES.net Ekselences tīkla izdevumus”, kurā visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar izdevumiem, kas izdoti šīs programmas ietvaros, un atrodas LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas krājumā.