2010.gada 3.novembrī Bauskas Tautas namā notiks Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs.

Semināra programma

9.30                 Reģistrācija, rīta kafija.

10.00               Semināra atklāšana.
                        Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis Veips
                        Bauskas CB direktore Baiba Tormane
   
10.05-10.30     Zemgales novadu bibliotēku aktualitātes

                           •  Jelgavas Zinātniskā bibliotēka

                           •   Bauskas Centrālā bibliotēka
                           •   Dobeles Centrālā bibliotēka
                           •   Ogres Centrālā bibliotēka
                           •   Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.30.-11.00     Brīva piekļuve zināšanām: IFLA`s kongresa Gēteborgā vadlīnijas.
                         Latvijas Bibliotekāru Biedrības prezidente Silvija Tretjakova

11.00-11.30      Bibliotēku attīstības pamatnostādnes 2011.-2015.gadam.
                         KM Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs

11.30-12.00     VVBIS attīstības vīzija.
                        V/a „Kultūras informācijas sistēmas” projekta direktors Aldis  Liepa

12.00-12.30      Bibliotēku mārketings.
                         LNB rīkotājdirektore Dzintra Mukāne

12.30-13.00      Pārskats par LBB Zemgales nodaļas darbu un valdes vēlēšanas.
                         LBB Zemgales nodaļas vadītāja Aelita Ramane

13.00-13.30    „Bez pagātnes nav nākotnes"

                       Bauskas CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa

13.30              Sarunas un domu apmaiņa pie kafijas tases.