No 2010. gada 26. oktobra līdz novembra beigām Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā skatāma izstāde "Tavs vārds nemūžam neņems rūsu" (E. Stērste) Kurzemes

hercogam Jēkabam Ketleram – 400.
 
Izstādē apkopots plašs materiālu klāsts (grāmatas, publikācijas presē, dokumenti) par hercoga Jēkaba dzīvi un saimniecisko darbību Goldingenā, vērība tiks piegriezta arī Hercogistes kolonijām.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un tajā būs ekskluzīva iespēja redzēt skenētos materiālus un īpaši vērtīgas grāmatas no LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas, kā arī grāmatas un novadpētniecības materiāli no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas krājuma.

Tagi: Izstādes