Izstādē „Eiropas Savienības projekti Saldus novadā” apkopota plaša informācija par Eiropas Savienības finanšu piesaisti novada saimniecības, izglītības un kultūras jomas pilnveidošanā un uzlabošanā.

Izstādes materiāli sniedz tuvākas ziņas par tiem dažādajiem ES struktūrfondiem, kuru finansējumu ieguvušas mūsu novada pagastu pārvaldes, skolas, Saldus pilsēta, mežu dienests un uzņēmumi. Pirmie projekti bijušajā Saldus rajonā realizēti vēl ilgi pirms Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā. Visplašāk pazīstami, kas pavēra iespējas turpmākam aktīvam Saldus rajona iesaistīšanās procesam starptautiskā sadarbībā, bija 1990. gadu beigās realizētie Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienesta Saldus brigādes tehniskā aprīkojuma pilnveidojuma projekti un apmācību programmas, kas vēlāk veicināja arī ugunsdzēsības mācību bāzes izveidošanu Saldus tehnikumā. Līdz ar 2004. gadu projektu daudzums, dažādība, to aptverošās nozares ir kļuvuši intensīvāki. Aktīvas Eiropas fondu līdzekļu piesaistē kļuvušas nevalstiskās organizācijas, kas ieguvušas līdzekļus rotaļu laukumu, futbola, sporta laukumu izveidei, apkārtnes labiekārtošanā, renovācijas darbiem un apmācību veikšanai.

Ziņu sagatavoja:
Līga Ņikitina,
Zirņu pagasta bibliotēkas vadītāja

Tagi: Izstādes