Māriņkalna bibliotēkā notika pasākums bērniem ,,Jauno grāmatu apskats''. Viņiem ļoti patika jaunā idevniecības ,,Egmont''izdotā grāmata,,Vāģi'' un apgāda ,,Annele''izdotā un J.Osmaņa sarakstītā ,,Sapņu saliņa''.