Spēlēsim rudeni krāsu spēles.

Izstādes materiāli lasītājus piesaista ar  krāsaino fotogrāfiju daudzveidību, kas sniedz ieskatu par Māriņkalna apkārtni. Šī izstāde tika veidota no iedzīvotāju iesniegtajiem foto.

 

®

Mūsu bibliotēkai izveidots SlideShare konts

Apmācībās bibliotekāri apguvuši jaunus informācijas apmaiņas rīkus.

2010.gada 2., 3.augustā notika apmācības „Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas”.  Tās laikā arī mūsu bibliotēka ir izveidojusi SlideShare kontu, kas ļaus publicēt prezentācijas un dažādus cita veida dokumentus tīmeklī.

Tagi: Rudens, Izstāde.