1.-4. klase skolēniem pasākums, kurā izzinām mūsu mazos draugus- putnus. Minam gan mīklas, gan risinām krustvārdu mīklas un dažādas spēles, lai šīs iegūtās zināšanas nostiprinātu. Atpazīstam putnu balsis, izmantojot www.letonika.lv iespējas.

Skolēni uzzina gan par gada putnu-2017, gan kāpēc putniem jāpalīdz, jo arī putniem ir draudi visapkārt un daudzi iet bojā( migrējot, ielidojot stiklos, vēja ģeneratoros u.c.). Lai gan ir zināmas daudz dažādu putnu sugas, tomēr ornitologi mainoties laika apstākļiem, atrod jaunas, kuras pielāgojas un dzīvo pie mums.

Ziņu sagatavoja:

Māriņkalna bibliotēkas vadītāja R.Jaunzema