Piedaloties Alūksnes novada pašvaldības rīkotajā konkursā izvēlējāmies rakstīt par 29.Ziemeru mazpulku. Šo izpētes darbu veicām kopā ar Māriņkalna tautas nama vadītāju I.Tolstihu. Ar materiāliem palīdzēja mazpulka vadītājs J.Bērtiņš. Mūsu iesniegtais darbs ieguva 2.vietu, kas ir augsts novērtējums.